Công văn 1727/BTTTT-KHTC

Công văn 1727/BTTTT-KHTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1727/BTTTT-KHTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình mục tiê


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1727/BTTTT-KHTC
V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 8142/BTC-HCSN ngày 18/6/2012 về việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 để thực hiện dự toán được giao theo Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 540/QĐ-BKHĐT ngày 03/5/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1222/QĐ-BTC ngày 17/5/2012 của Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 tiếp tục áp dụng nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 22/9/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 cho đến khi có Thông tư mới thay thế.

Trong quá trình thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, nếu có vướng mắc, đề nghị của Bộ, ngành, địa phương có văn bản báo cáo kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng vá các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ: KHTC, TCCB, KHCN, XB, BC, QLPTTTH&TTĐT, TTĐN, TSVTĐ;
- Lưu: VT, BQLCTMTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
Trần Đức Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1727/BTTTT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1727/BTTTT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2012
Ngày hiệu lực05/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1727/BTTTT-KHTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình mục tiê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1727/BTTTT-KHTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình mục tiê
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1727/BTTTT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrần Đức Lai
        Ngày ban hành05/07/2012
        Ngày hiệu lực05/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1727/BTTTT-KHTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình mục tiê

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1727/BTTTT-KHTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình mục tiê

         • 05/07/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/07/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực