Công văn 186/SXD-KT&VLXD

Công văn 186/SXD-KT&VLXD năm 2014 hướng dẫn lập quản lý chi phí nhân công trong đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Công văn 186/SXD-KT&VLXD 2014 hướng dẫn lập quản lý chi phí nhân công xây dựng công trình Bắc Giang


UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 186/SXD-KT&VLXD
V/v: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí nhân công trong đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan trực thuộc Bộ, ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giao ban Thường trực UBND tỉnh ngày 28/02/2014, Sở Xây dựng hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, công trình sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách nhà nước; công trình được đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT); xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO); hợp tác công - tư (PPP); các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở sử dụng đất để tạo vốn thực hiện nội dung sau:

1. Hiện nay, chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình được Sở Xây dựng hướng dẫn tại Công văn số 1090/SXD-KT&VLXD ngày 01/11/2013 đang phù hợp với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại tỉnh Bắc Giang.

Do vậy, việc lập và quản lý chi phí nhân công trong đầu tư xây dựng công trình tiếp tục thực hiện theo quy định tại Công văn số 2885/UBND-XD ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 1090/SXD-KT&VLXD ngày 01/11/2013 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 102/SXD-KT&VLXD ngày 08/02/2014 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Việc xử lý đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán, giá gói thầu và tổng mức đầu tư theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện như sau:

- Trường hợp chưa mở thầu thì Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt lại dự toán, giá gói thầu theo hướng dẫn tại Công văn số 1090/SXD-KT&VLXD ngày 01/11/2013 của Sở Xây dựng để xác định giá gói thầu làm cơ sở cho việc lựa chọn nhà thầu.

- Trường hợp đã mở thầu nhưng chưa phê duyệt kết quả đấu thầu thì Chủ đầu tư tổ chức đàm phán, thương thảo với Nhà thầu về việc xác định lại đơn giá theo hướng dẫn tại Công văn số 1090/SXD-KT&VLXD ngày 01/11/2013 của Sở Xây dựng để làm cơ sở cho việc xác định giá trúng thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng.

- Trường hợp đã lựa chọn được nhà thầu, nhưng chưa ký hợp đồng thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tổ chức thương thảo, xác định lại đơn giá của hợp đồng theo theo hướng dẫn tại Công văn số 1090/SXD-KT&VLXD ngày 01/11/2013 của Sở Xây dựng làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng.

- Trường hợp đã ký kết hợp đồng (kể cả trường hợp đã thanh toán một phần khối lượng công việc theo hợp đồng) thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tổ chức thương thảo, xác định lại đơn giá của hợp đồng và ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh đơn giá và giá trị của hợp đồng theo hướng dẫn tại Công văn số 1090/SXD-KT&VLXD ngày 01/11/2013 của Sở Xây dựng) để làm cơ sở quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định.

Trong các trường hợp nêu trên, sau khi phê duyệt điều chỉnh phần chi phí nhân công trong dự toán, giá gói thầu, đơn giá của hợp đồng theo hướng dẫn tại Công văn số 1090/SXD-KT&VLXD ngày 01/11/2013 của Sở Xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt để quản lý theo quy định.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

4. Chủ đầu tư và các cơ quan thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc lập và quản lý chi phí nhân công theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư của Nhà nước trong việc kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Lại Thanh Sơn - PCT. UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng QLĐT thành phố Bắc Giang;
- LĐ Sở; Các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở;
- Lưu: VT, KT&VLXD.
Bản điện tử:
- Đăng tải trên Website: Sở XD, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vi Thanh Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 186/SXD-KT&VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu186/SXD-KT&VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2014
Ngày hiệu lực05/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 186/SXD-KT&VLXD 2014 hướng dẫn lập quản lý chi phí nhân công xây dựng công trình Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 186/SXD-KT&VLXD 2014 hướng dẫn lập quản lý chi phí nhân công xây dựng công trình Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu186/SXD-KT&VLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýVi Thanh Quyền
        Ngày ban hành05/03/2014
        Ngày hiệu lực05/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 186/SXD-KT&VLXD 2014 hướng dẫn lập quản lý chi phí nhân công xây dựng công trình Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 186/SXD-KT&VLXD 2014 hướng dẫn lập quản lý chi phí nhân công xây dựng công trình Bắc Giang

           • 05/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực