Công văn 1932TCHQ/GSQL

Công văn số 1932 TCHQ/GSQL ngày 02/05/2003 của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 1932 TCHQ/GSQL ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1932 TCHQ/GSQL
V/v ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Về việc ghi nhãn nội dung xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, căn cứ ý kiến của Bộ Thương mại tại công văn số 1633/BTM-QLCL ngày 18/4/2003, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 2/7/2001, Tổng Cục Hải quan có công văn số 2716/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 521/CP-KTTH ngày 13/6/2001 về việc ghi nhãn hàng hoá đối với hàng xuất khẩu, trong đó quy định hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế không phải thực hiện đầy đủ nội dung ghi nhãn hàng hoá về “xuất xứ hàng hoá xuất khẩu” nếu các doanh nghiệp đó yêu cầu và khách hàng nước ngoài không đòi hỏi. Quy định này chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12/2002, vì vậy yêu cầu Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện nghiêm chỉnh việc kiểm tra, quản lý nội dung ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XNK; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo QĐ số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999">28/2000/CT-TTg ngày 27/12/2000 v/v thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định 178.

2. Đối với hàng hoá sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu mà khách hàng là nước ngoài có yêu cầu ghi nhãn hàng hoá riêng thì phải có nội dung ghi “sản phẩm chế tạo tại Việt Nam” hoặc “sản phẩm của Việt Nam”, các nội dung khác được phép ghi theo yêu cầu ghi nhãn của khách hàng nhập khẩu.

3. Sản phẩm xuất khẩu của các Hợp đồng gia công cho nước ngoài được ghi tên nước sản xuất theo đề nghị của bên thuê gia công nêu trong hợp đồng gia công hoặc phụ kiện hợp đồng gia công. Nếu bên thuê gia công đề nghị được ghi tên nước sản xuất khác Việt Nam thì trong hợp đồng gia công, bên thuê gia công phải cam kết chịu trách nhiệm về việc ghi tên nước sản xuất này.

4. Đối với các sản phẩm hoàn chỉnh được nhập khẩu ở dạng tháo rời, hoặc nhập linh kiện từ nước ngoài về Việt Nam để lắp ráp giản đơn, hoặc chỉ làm động tác đóng gói bao bì và sau đó sản phẩm lại được xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài thì chấp nhận cho ghi “sản phẩm của ............. lắp ráp tại Việt Nam” hoặc “sản phẩm của ............. đóng gói tại Việt Nam”.

Yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1932TCHQ/GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1932TCHQ/GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/05/2003
Ngày hiệu lực 02/05/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1932TCHQ/GSQL

Lược đồ Công văn 1932 TCHQ/GSQL ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1932 TCHQ/GSQL ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1932TCHQ/GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành 02/05/2003
Ngày hiệu lực 02/05/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1932 TCHQ/GSQL ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 1932 TCHQ/GSQL ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu

  • 02/05/2003

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/05/2003

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực