Quyết định 95/2000/QĐ-TTg

Quyết định 95/2000/QĐ-TTg điều chỉnh Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 95/2000/QĐ-TTg Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước hàng hoá XNK bổ sung Quyết định 178/1999/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Nghị định 89/2006/NĐ-CP nhãn hàng hoá và được áp dụng kể từ ngày 13/03/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 95/2000/QĐ-TTg Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước hàng hoá XNK bổ sung Quyết định 178/1999/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 95/2000QĐ/TTG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/1999/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:

"Tên hàng hoá là tên gọi cụ thể của hàng hoá, là tên đã được sử dụng trong tiêu chuẩn Việt Nam của hàng hoá đó. Chữ viết tên hàng hoá có chiều cao không nhỏ hơn 2 mm (hai mi li mét)".

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 8 như sau:

"Vị trí ghi định lượng nằm ở phần chính của nhãn (PDP)".

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau:

"Hàng hoá là thực phẩm đóng gói sẵn, mỹ phẩm, dược phẩm có cấu tạo từ 2 thành phần trở lên thì phải ghi thành phần cấu tạo lên nhãn hàng hoá"

4. Sửa đổi khoản 8 Điều 17 như sau:

"Sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đã được pháp luật bảo hộ mà không được sự chấp thuận của chủ sở hữu".

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 19 như sau:

"Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 19 như sau:

"Các Bộ quản lý chuyên ngành căn cứ chức năng quản lý các yêu cầu cụ thể liên quan đến sử dụng và bảo quản đối với hàng hoá riêng biệt thuộc phạm vi ngành phụ trách, có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách ghi nhãn các hàng hoá riêng biệt, đồng thời xác định cụ thể hàng hoá riêng biệt có tính đặc thù cần được giảm thiểu về: nội dung bắt buộc ghi lên nhãn; về định lượng thành phần cấu tạo phải ghi lên nhãn; về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu quyết định giá trị sử dụng và an toàn; về ngày sản xuất, thời hạn bảo quản, thời hạn sử dụng; về hướng dẫn sử dụng và bảo quản của hàng hoá và công bố công khai để làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện sau khi đã thống nhất với Bộ Thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan chức năng triển khai thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2000/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu95/2000/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2000
Ngày hiệu lực30/08/2000
Ngày công báo22/09/2000
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/03/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2000/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 95/2000/QĐ-TTg Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước hàng hoá XNK bổ sung Quyết định 178/1999/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 95/2000/QĐ-TTg Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước hàng hoá XNK bổ sung Quyết định 178/1999/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu95/2000/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành15/08/2000
     Ngày hiệu lực30/08/2000
     Ngày công báo22/09/2000
     Số công báoSố 35
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/03/2007
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 95/2000/QĐ-TTg Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước hàng hoá XNK bổ sung Quyết định 178/1999/QĐ-TTg

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/2000/QĐ-TTg Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước hàng hoá XNK bổ sung Quyết định 178/1999/QĐ-TTg