Công văn 2178/UBND-XDCB

Công văn 2178/UBND-XDCB công bố "Đơn giá xây dựng - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng" do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2178/UBND-XDCB công bố Đơn giá xây dựng - Phần thí nghiệm vật liệu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2178/UBND-XDCB
V/v công bố "Đơn giá xây dựng - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng".

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 377/SXD-KTXD ngày 13/7/2011 về công bố Đơn giá xây dựng phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng và bộ đơn giá kèm theo;

Kể từ ngày 01/8/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công bố “Đơn giá xây dựng phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng” kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình sử dụng đơn giá này, nếu chưa rõ về nội dung thì liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề vướng mắc, phát sinh nếu vượt thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. TU, HĐND, UBND trình (b/c);
- Bộ XD, Bộ TC (b/c);
- CVP và P.XDCB;
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2178/UBND-XDCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2178/UBND-XDCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2011
Ngày hiệu lực20/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2178/UBND-XDCB công bố Đơn giá xây dựng - Phần thí nghiệm vật liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2178/UBND-XDCB công bố Đơn giá xây dựng - Phần thí nghiệm vật liệu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2178/UBND-XDCB
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVõ Anh Kiệt
       Ngày ban hành20/07/2011
       Ngày hiệu lực20/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2178/UBND-XDCB công bố Đơn giá xây dựng - Phần thí nghiệm vật liệu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2178/UBND-XDCB công bố Đơn giá xây dựng - Phần thí nghiệm vật liệu