Công văn 2278/TCHQ-TNXK

Công văn 2278/TCHQ-TNXK về xử lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2278/TCHQ-TNXK xử lý thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 460/UBND-KT ngày 18/01/2008 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng cho lô hàng nhập khẩu 15 xe ôtô nhập khẩu uỷ thác qua Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Hải để phục vụ nhiệm vụ an ninh của Công an thành phố Hà Nội; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8305/VPCP-KTTH ngày 23/11/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, khí tài nhập khẩu đầu tư từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương; Căn cứ Thông tư 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành

Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ công văn số 5125TC/TCT ngày 14/5/2004 và công văn số 8499 TC/TCHQ ngày 02/08/2004 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương;

Căn cứ công văn 9916/BTC-TCHQ ngày 28/7/2010 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, khí tài nhập khẩu đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương, thì:

Lô hàng: 15 xe ô tô nhập khẩu uỷ thác qua Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Hải, theo tờ khai nhập khẩu số 1853/NKD/KVI ngày 01/02/2008 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Uỷ ban Nhân dân thanh phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của Pháp luật.

Công văn này thay thế công văn số 3453/TCHQ-KTTT ngày 22/7/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội được biết và chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2278/TCHQ-TNXK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2278/TCHQ-TNXK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/05/2011
Ngày hiệu lực 19/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2278/TCHQ-TNXK

Lược đồ Công văn 2278/TCHQ-TNXK xử lý thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Công văn 2278/TCHQ-TNXK xử lý thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2278/TCHQ-TNXK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 19/05/2011
Ngày hiệu lực 19/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 2278/TCHQ-TNXK xử lý thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 2278/TCHQ-TNXK xử lý thuế giá trị gia tăng

  • 19/05/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/05/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực