Công văn 254/SXD-THKT

Công văn 254/SXD-THKT sửa đổi Hướng dẫn 999/SXD-THKT về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 254/SXD-THKT sửa đổi Hướng dẫn 999/SXD-THKT


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 254/SXD-THKT
 “V/v sửa đổi, bổ sung hướng dẫn  số 999/SXD-THKT ngày 04/12/2008 của Sở Xây dựng Vĩnh Long v/v hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng”

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 4 năm 2009

 

 Kính gởi:

- Sở Ngành tỉnh;
 - Ủy ban nhân dân huyện, thị.

 

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung đối tượng được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng và các mẫu đơn của văn bản hướng dẫn số 999/SXD-THKT ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Sở Xây dựng Vĩnh Long v/v hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau:

- Mục 1. Đối tượng được cấp chứng chỉ: “Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước thì không được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng” sửa đổi thành ”Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, được cơ quan cử đi học và đáp ứng đủ điều kiện nêu tại mục (4) của hướng dẫn số 999/SXD-THKT ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Sở Xây dựng Vĩnh Long thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Các Mẫu đơn (Mẫu 01 KSĐGXD, Mẫu 02 KSĐGXD và Mẫu 03 KSĐGXD) theo hướng dẫn số 999/SXD-THKT ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Sở Xây dựng Vĩnh Long được thay thế bằng các Mẫu đơn (Mẫu 01 KSĐGXD, Mẫu 02 KSĐGXD và Mẫu 03 KSĐGXD) đính kèm văn bản này này.

Ngày có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 02 năm 2009.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực thuộc Văn Phòng Sở Xây dựng Vĩnh Long, số 80 - đường Trần Phú - phường 4 – thị xã Vĩnh Long, điện thoại: 070.3852038. Fax: 070.3822145 để được hướng dẫn chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định hoặc tham khảo trên Website Sở Xây dựng (www.sxd.vinhlong.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  KT Giám đốc
- UBND tỉnh (thay BC); Phó Giám đốc
- Ban Giám đốc Sở; Đã ký
- Phòng, ban, Trung tâm thuộc Sở;
- Phòng THKT;
- Lưu VPS.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 254/SXD-THKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu254/SXD-THKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2009
Ngày hiệu lực04/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 254/SXD-THKT

Lược đồ Công văn 254/SXD-THKT sửa đổi Hướng dẫn 999/SXD-THKT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 254/SXD-THKT sửa đổi Hướng dẫn 999/SXD-THKT
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu254/SXD-THKT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýĐoàn Thanh Bình
       Ngày ban hành08/04/2009
       Ngày hiệu lực04/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 254/SXD-THKT sửa đổi Hướng dẫn 999/SXD-THKT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 254/SXD-THKT sửa đổi Hướng dẫn 999/SXD-THKT

           • 08/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực