Công văn 2741/BVHTTDL-PC

Công văn 2741/BVHTTDL-PC năm 2020 về phổ biến luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2741/BVHTTDL-PC 2020 phổ biến luật nghị quyết mới được Quốc hội thông qua


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2741/BVHTTDL-PC
V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 và tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, giới thiệu các luật, nghị quyết mới ban hành: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về 21 Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện; chỉ đạo yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

2. Tổ chức thi hành các nội dung có liên quan đến các luật, nghị quyết mới ban hành thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị được giao quản lý, bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện nhiệm vụ.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong lĩnh vực do cơ quan, đơn vị được giao quản lý có liên quan đến các quy định mới ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình, kế hoạch năm 2021 thuộc lĩnh vực được giao đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW và Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

5. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 theo Quyết định số 4696/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch tổ chức kịp thời, triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả trong báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/11/2020

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Pháp chế, liên hệ: chuyên viên Ngô Thị Thơm, điện thoại: 024.39438231/máy lẻ 169, di động: 0912663335) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu; VT, PC, NTS. 180.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2741/BVHTTDL-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2741/BVHTTDL-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2020
Ngày hiệu lực27/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(29/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2741/BVHTTDL-PC 2020 phổ biến luật nghị quyết mới được Quốc hội thông qua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2741/BVHTTDL-PC 2020 phổ biến luật nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2741/BVHTTDL-PC
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành27/07/2020
        Ngày hiệu lực27/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (29/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2741/BVHTTDL-PC 2020 phổ biến luật nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2741/BVHTTDL-PC 2020 phổ biến luật nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

           • 27/07/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực