Công văn 2974/BNV-TCBC

Công văn số 2974/BNV-TCBC về việc kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2974/BNV-TCBC kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2974/BNV-TCBC
V/v kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương có văn bản số 1523/BCT-QLTT ngày 27/9/2007 đề nghị kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Về việc này, Bộ Nội vụ có ý kiến tham gia như sau:

Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được thành lập theo Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Qua sáu năm triển khai công tác, phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, hoạt động của Ban đã đóng góp phần đáng kể trong việc phòng, chống buôn lậu, ngăn chặn, hạn chế việc sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

Tuy nhiên, sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, thì công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được dự báo sẽ có nhiều phức tạp hơn, do phạm vi và đối tượng quản lý ngày càng đa dạng và tinh vi hơn liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của nhiều Bộ, ngành. Mặt khác, theo cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa 12, thì tên và chức năng của một số Bộ có sự điều chỉnh so với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc cơ cấu Chính phủ khóa 10, nên cơ cấu thành viên Ban chỉ đạo cần có sự thay đổi theo cho phù hợp.

Vì vậy, để tổ chức hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong điều kiện mới, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ Công Thương về việc kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo theo những nội dung chủ yếu sau:

1. Về cơ cấu thành viên Ban chỉ đạo:

- Thực hiện Nghị quyết số 01/2007/NQ-QH12 ngày 31/7/2007 của Quốc hội khóa 12, thì Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp thuộc cơ cấu Chính phủ khóa 11 được hợp nhất thành Bộ Công Thương. Vì vậy, Trưởng ban Ban chỉ đạo sẽ giao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương đảm nhiệm.

- Bổ sung một số Bộ có thành viên của Ban chỉ đạo, bao gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông. Do các Bộ này hiện đang được giao thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả và quản lý chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến việc chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Đổi tên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Bộ Khoa học và Công nghệ theo Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 5/8/2002 của Quốc hội khóa 11 về quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, có đại diện làm thành viên Ban chỉ đạo.

- Bỏ đại diện của Tổng cục Hải quan và Tư lệnh Bộ đội biên phòng, do các cơ quan này đã được sắp xếp chuyển vào các Bộ quản lý ngành tương ứng là Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng theo Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 5/8/2002 của Quốc hội khóa 11 về quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ.

2. Về chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

Để tổ chức công tác chỉ đạo của Ban được hiệu quả, bên cạnh việc đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, cần có biện pháp tổ chức thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong hoạt động này. Vì vậy, cần bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hình thức thi đua, khen thưởng theo các quy định của pháp luật.

3. Về cơ quan thường trực và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, khi Ban chỉ đạo có Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Công Thương, thì cơ quan thường trực được giao cho Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương; Cục sẽ sử dụng bộ máy của mình cùng với một số cán bộ, công chức của các Bộ tham gia Ban chỉ đạo cử ra, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Theo đó, kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương.

Trên đây là ý kiến tham gia Bộ Nội vụ vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, để Bộ Công Thương nghiên cứu, tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương);
- Lưu VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thang Văn Phúc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2974/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2974/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2007
Ngày hiệu lực16/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2974/BNV-TCBC kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2974/BNV-TCBC kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2974/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýThang Văn Phúc
        Ngày ban hành16/10/2007
        Ngày hiệu lực16/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2974/BNV-TCBC kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2974/BNV-TCBC kiện toàn tổ chức của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

         • 16/10/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/10/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực