Công văn 36601/CT-HTr

Công văn 36601/CT-HTr năm 2016 về thuế giá trị gia tăng bán tài sản quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của cơ quan nhà nước do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36601/CT-HTr thuế giá trị gia tăng bán tài sản quyền sử dụng đất tài sản trên đất 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36601/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ công thương
(Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
MST: 0102968167)

Ngày 19/04/2016, Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 149/VP-KT ngày 15/4/2016 của Văn phòng Bộ công thương về thuế GTGT bán tài sản quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của cơ quan nhà nước. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 3 quy định Người nộp thuế:

“Người nộp thuế GTGT tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu)...”

+ Tại Khoản 6 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“6. Chuyển quyền sử dụng đất.”

+ Tại Khoản 3 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT:

“3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.”

- Căn cứ Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về người nộp thuế:

“1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi doanh nghiệp), bao gồm:

...b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dch v có thu nhp chu thuế trong tất cả các lĩnh vc...”

- Căn cứ Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước:

+ Tại Khoản 2 Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“Hóa đơn bán tài sản nhà nước được sử dụng khi bán các loại tài sản sau đây:

a) Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung: là cơ quan, tổ chức, đơn vị);

+ Tại Khoản 4 Điều 3 quy định về mẫu hóa đơn:

1. Hóa đơn bán tài sản nhà nước theo mẫu số 01/TSNN-HĐ ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước theo mu số 01/TSSQ-3L04 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2004/QĐ-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mu hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.

3. Hóa đơn được đóng thành quyn, mi quyn có 50 số và được in theo dãy chữ số tự nhiên liên tục từ nhỏ đến lớn.

4. Tiền bán tài sản ghi trên hóa đơn bán tài sản nhà nước, hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước theo mẫu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điu này không bao gồm các loại thuế.”

+ Tại Điều 6 quy định thủ tục mua hóa đơn của đơn vị được giao xử lý tài sản.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Văn phòng Bộ công thương là đơn vị hành chính sự nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại trụ sở số 30C phố Bà Triệu, Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tưng Chính phủ, việc chuyển nhượng tài sản nhà nước đúng trình tự về bán tài sản nhà nước thì bên chuyển nhượng liên hệ với Sở Tài chính TP Hà Nội để được cấp hóa đơn bán tài sản nhà nước. Thủ tục mua hóa đơn bán tài sản nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 225/2009/TT-BTC nêu trên.

Văn phòng Bộ công thương không phải là người nộp thuế GTGT, người nộp thuế TNDN nên không phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định khi bán tài sản nhà nước.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng Bộ công thương được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36601/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu36601/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 36601/CT-HTr thuế giá trị gia tăng bán tài sản quyền sử dụng đất tài sản trên đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 36601/CT-HTr thuế giá trị gia tăng bán tài sản quyền sử dụng đất tài sản trên đất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu36601/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 36601/CT-HTr thuế giá trị gia tăng bán tài sản quyền sử dụng đất tài sản trên đất 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 36601/CT-HTr thuế giá trị gia tăng bán tài sản quyền sử dụng đất tài sản trên đất 2016

           • 01/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực