Công văn 3773/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 3773/LĐTBXH-LĐVL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3773/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 3773/LĐTBXH-LĐVL
V/v thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 17  tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

 

Ngày 17 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1120/TTg-ĐMDN đồng ý các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện sáp nhập, hợp nhất, cơ cấu lại hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng chưa thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, khi cổ phần hóa được áp dụng chính sách quy định tại điểm 2 Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2007của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước. Để thực hiện nội dung văn bản nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và thành lập thực hiện như sau:

1. Tổng hợp số doanh nghiệp đã thực hiện các hình thức sắp xếp như đã nêu tại văn bản số 1120/TTg-ĐMDN nhưng chưa thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư, thực hiện cổ phần hóa từ ngày 01/01/2007 đến nay và kế hoạch cổ phần hóa đến hết ngày 30/6/2010 (theo phụ lục đính kèm), báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15/11/2007.

2.Chỉ đạo các doanh nghiệp (nêu tại điểm 1) thuộc quyền quản lý khẩn trương sắp xếp lao động trên cơ sở phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư như sau:

+ Đối với doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng chưa phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư từ ngày 01/01/2007 đến hết ngày 31/7/2007 thì xây dựng lại phương án giải lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước và Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

+ Đối với doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa và phương án giải quyết lao động dôi dư từ ngày 01/8/2007 thực hiện theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước và Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

+ Nguồn kinh phí giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt ;
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c)
-Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3773/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3773/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2007
Ngày hiệu lực17/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3773/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3773/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3773/LĐTBXH-LĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thanh Hòa
        Ngày ban hành17/10/2007
        Ngày hiệu lực17/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3773/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3773/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

           • 17/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực