Công văn 3960/BTNMT-TCMT

Công văn 3960/BTNMT-TCMT năm 2013 trả lời kiến nghị về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3960/BTNMT-TCMT năm 2013 trả lời xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3960/BTNMT-TCMT
V/v trả lời kiến nghị về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được Công văn số 1942/UBND-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Bình Định. Liên quan đến các kiến nghị và đề xuất của Quý Ủy ban trong Công văn nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về việc sớm ban hành quy định chứng nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm: Ngày 21 tháng 8 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT quy định quy trình chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg Đây là căn cứ để các địa phương xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để. Trên cơ sở đề xuất của một số Bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được phân loại theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập danh mục và quyết định biện pháp xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2014.

2. Về đề nghị cho phép Bãi rác núi Bà Hỏa (phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn) rút tên khỏi Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg mà không chờ sau khi hoàn thành xong Bãi rác Long Mỹ: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lập kế hoạch tổ chức đoàn thanh tra tình hình khắc phục ô nhiễm và việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Bãi rác núi Bà Hỏa. Kết quả thanh tra sẽ là cơ sở để Bộ có ý kiến đối với việc chứng nhận hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi rác.

3. Về quy định xử lý nghiêm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nhưng kéo dài thời gian xử lý, không xử lý ô nhiễm theo đúng thời hạn quy định: Hiện nay, theo quy định của pháp luật, đã có đủ chế tài để xử lý các trường hợp nêu trên. Theo quy định tại Điều 48 của Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà không thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm trong thời hạn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngoài việc bị xử phạt vi phạm theo quy định, tùy theo mức độ vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử lý như: công khai thông tin, tạm thời đình chỉ hoạt động, buộc di dời hoặc cấm hoạt động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các kiến nghị của Quý Ủy ban.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT, VP64, N5

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3960/BTNMT-TCMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3960/BTNMT-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2013
Ngày hiệu lực07/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3960/BTNMT-TCMT năm 2013 trả lời xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3960/BTNMT-TCMT năm 2013 trả lời xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3960/BTNMT-TCMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýBùi Cách Tuyến
        Ngày ban hành07/09/2013
        Ngày hiệu lực07/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3960/BTNMT-TCMT năm 2013 trả lời xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3960/BTNMT-TCMT năm 2013 trả lời xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường

           • 07/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực