Công văn 4168/BVHTTDL-TV

Công văn 4168/BVHTTDL-TV năm 2018 về củng cố, kiện toàn thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4168/BVHTTDL-TV 2018 củng cố kiện toàn thư viện công cộng


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4168/BVHTTDL-TV
V/v cng cố, kiện toàn thư viện công cộng

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tại điểm 2.5 mục III Nghị quyết đã xác định “Kiện toàn, cng cố thư viện công cộng cấp huyện với các mô hình, thiết chế đã có, việc thành lập mi chỉ được thực hiện tại các địa phương có nhu cầu và điều kiện cho phép. Theo đó, tại Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW đã giao trách nhiệm này cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Quá trình thực hiện, nhiều địa phương đã nghiêm túc triển khai, tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết: trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đã có chủ trương sáp nhập thư viện cấp tỉnh, cấp huyện với các thiết chế văn hóa khác không cùng chức năng, nhiệm vụ. Việc sáp nhập này sẽ ảnh hưởng đến thư viện công cộng, làm hạn chế vai trò của thư viện trong việc cải thiện môi trường đọc, phục vụ học tập suốt đời cho người dân tại địa phương.

Trước tình hình trên, ngày 11 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4343/VPCP-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc kiện toàn, củng c hệ thống thư viện công cộng trong cả nước. Sau khi công văn này ban hành, việc sáp nhập thư viện tỉnh, thư viện huyện vẫn tiếp tục được triển khai tại một số địa phương đã làm ảnh hưởng đến hệ thống thư viện công cộng.

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8099/VPCP-KGVX về việc kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó có nhận định: “một số địa phương chủ trương, kế hoạch sáp nhập cơ học thư viện cấp tỉnh, cấp huyện với các thiết chế văn hóa khác có thể dẫn tới tình trạng hệ thống thư viện b phá vỡ”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Kiện toàn, củng cố thư viện công cộng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ; cân nhc không sáp nhập cơ học thư viện với các thiết chế văn hóa khác.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thư viện công cộng tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành bộ sưu tập số; tăng cường công tác luân chuyển sách báo phục vụ ngoài thư viện, thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hoạt động, hỗ trợ các thư viện trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả của thư viện góp phần hoàn thiện nhân cách, trí tuệ, đạo đức, lối sống của người Việt Nam, hình thành và củng cố thói quen đọc sách ở trẻ em ngay từ lứa tuổi sớm nhất; hỗ trợ việc học ở các cấp độ khác nhau; phát triển khả năng sáng tạo; hỗ trợ kỹ năng tiếp cận, sử dụng máy tính, những thành tựu khoa học phục vụ cuộc sống... Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực đầu tư, phát triển thư viện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm kiện toàn hệ thống thư viện công cộng; chủ động phối hợp với Bộ trong xây dựng kế hoạch kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng của địa phương mình để phát huy vai trò của thư viện trong phát triển văn hóa đọc, phục vụ người dân hc tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng t
nh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Sở VHTTDL, Sở VHTT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng; Thứ trưởng Tr
nh Thị Thủy; Vụ: TCCB, TV, PC, VP Bộ;
- Lưu: VT, TV, HT (200).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trịnh Thị Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4168/BVHTTDL-TV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4168/BVHTTDL-TV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực14/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4168/BVHTTDL-TV 2018 củng cố kiện toàn thư viện công cộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4168/BVHTTDL-TV 2018 củng cố kiện toàn thư viện công cộng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4168/BVHTTDL-TV
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực14/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4168/BVHTTDL-TV 2018 củng cố kiện toàn thư viện công cộng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4168/BVHTTDL-TV 2018 củng cố kiện toàn thư viện công cộng

           • 14/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực