Công văn 4258-TM/ĐT

Công văn hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định của Thông liên bộ số 77-TM/TCHQ ngày 29/7/1996

Công văn 4258-TM/ĐT hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định TTLT 77-TM/TCHQ đã được thay thế bởi Quyết định 669/2000/QĐ-BTM danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2000.

Nội dung toàn văn Công văn 4258-TM/ĐT hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định TTLT 77-TM/TCHQ


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4258-TM/ĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 4258-TM/ĐT NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC QUẢN LÝ GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 77-TM/TCHQ NGÀY 29-7-1996

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thuộc Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan thực hiện tốt việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định tại Thông tư Liên Bộ số 77/TM -TCHQ ngày 29-7-1996 và Công văn số 3722-TM/ĐT ngày 15-8-1996 của Bộ Thương mại.

Sau khi có sự trao đổi thống nhất giữa lãnh đạo Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về nội dung quản lý hoạt động gia công hàng xuất khẩu;

Bộ Thương mại có hướng dẫn chi tiết như sau:

I. VỀ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG (THUỘC CÁC HỢP ĐỒNG QUY ĐỊNH TẠI MỤC 2.1 VĂN BẢN SỐ 3772-TM/ĐT NGÀY 15-8-1996)

1. Bộ Thương mại:

Phê duyệt các phụ lục hợp đồng có nội dung nhập khẩu máy móc thiết bị mới, trị giá từ 100.000 USD trở lên và máy móc thiết bị đã qua sử dụng.

2. Các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực:

Ngoài trách nhiệm xử lý công việc theo quy định tại Văn bản số 3722-TM/ĐT ngày 15-8-1996, các Phòng quản lý xuất nhập khẩu xem xét và phê duyệt các phụ lục hợp đồng có nội dung:

- Thay đổi mặt hàng gia công so với hợp đồng gia công đã được phê duyệt;

- Nhập khẩu máy móc thiết bị mới có trị giá dưới 100.000 USD;

- Giảm đơn giá gia công;

-Gia hạn hiệu lực phụ lục hợp đồng khi phụ lục hợp đồng hết hạn.

3. Hải quan các tỉnh, thành phố:

Xem xét và cho thực hiện các phụ lục hợp đồng (trừ các phụ lục quy định ở điểm 1.2 của văn bản này) như:

- Thay đổi số lượng sản phẩm gia công, định mức nguyên phụ liệu gia công;

- Thay đổi mẫu mã hàng gia công;

- Thay đổi thời hạn giao hàng (trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng đã được phê duyệt);

- Thay đổi địa điểm giao hàng, phương thức thanh toán, thị trường xuất nhập khẩu...

v.v...

II. VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN

Trong trường hợp hợp đồng gia công do phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực ở địa phương này phê duyệt hoặc xác nhận đăng ký phụ kiện điều chỉnh giấy phép của Bộ Thương mại gửi, nhưng khi thực hiện, doanh nghiệp lại mở sổ theo dõi và làm thủ tục ở cơ quan hải quan thuộc địa phương khác, thì cơ quan hải quan làm thủ tục xuất nhập khẩu xử lý (kể cả phụ lục điều chỉnh hợp đồng) sau khi có sự chấp thuận của phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực (nơi phê duyệt hợp đồng hoặc đăng ký phụ lục điều chỉnh giấy phép của Bộ Thương mại).

III. VỀ XỬ LÝ NGUYÊN PHỤ LIỆU

Áp dụng theo quy định tại mục 4 Văn bản số 3722-TM/ĐT ngày 15-8-1996 của Bộ Thương mại.

Riêng Hải quan các địa phương được giải quyết các trường hợp sau:

1. Tái xuất nguyên phụ liệu sử dụng không hết của tất cả các hợp đồng gia công sau khi thanh toán.

2. Nhượng bán nguyên phụ liệu sử dụng không hết trị giá dưới 20.000 USD (từ 20.000 USD trở lên do các phòng quản lý xuất nhập khẩu giải quyết).

3. Chuyển nguyên phụ liệu sử dụng không hết từ hợp đồng đã thanh lý sang một hợp đồng khác đã được phê duyệt, nhưng vẫn cùng đối tác ký hợp đồng gia công.

Đề nghị Hải quan các địa phương và các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực phối hợp triển khai thực hiện quy định trên. Trường hợp có vướng mắc báo cáo Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan để được giải quyết kịp thời.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4258-TM/ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4258-TM/ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/1996
Ngày hiệu lực18/09/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2000
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4258-TM/ĐT

Lược đồ Công văn 4258-TM/ĐT hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định TTLT 77-TM/TCHQ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4258-TM/ĐT hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định TTLT 77-TM/TCHQ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4258-TM/ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýMai Văn Dâu
        Ngày ban hành18/09/1996
        Ngày hiệu lực18/09/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2000
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4258-TM/ĐT hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định TTLT 77-TM/TCHQ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4258-TM/ĐT hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định TTLT 77-TM/TCHQ