Công văn 4397/BHXH-GĐB

Công văn 4397/BHXH-GĐB năm 2017 về gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4397/BHXH-GĐB 2017 gửi dữ liệu chi phí khám bệnh trên Hệ thống thông tin bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4397/BHXH-GĐB
V/v gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân;
- Trung tâm Giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1710/VPCP-KGVX ngày 16/3/2016 về việc thiết lập hệ thống giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh kết nối với các sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên toàn quốc quốc, hoàn thành trước ngày 30/6/2016; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo tại Công văn số 4450/BHXH-CSYT ngày 7/11/2016, Công văn số 5328/BHXH-CSYT ngày 29/12/2016, Công văn s 5386/BHXH-CSYT ngày 30/12/2016 để hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc trong liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH. Theo đó, từ tháng 01/2017 chính thức áp dụng liên thông dữ liệu phục vụ công tác giám định, tạm ứng và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Tính đến hết 30/9/2017, đã có 120,57 triệu hồ sơ trên Hệ thống thông tin Giám định BHYT (Gọi tắt là Hệ thống), các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán trên toàn quốc. Trong tháng 8, 9/2017 tỷ lệ liên thông dữ liệu toàn quốc đạt bình quân 96%, một số tỉnh có tỷ lệ liên thông thấp dưới 90% như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Bình Định. Một số cơ sở khám, chữa bệnh BHYT không thực hiện chuyển đầy đủ dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh lên Hệ thống tháng 9/2017 như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 103-Hà Nội, Trung tâm nội tiết-Cao Bằng... gây khó khăn cho công tác điều hành, dự báo và giám sát chi quỹ BHYT. Đ đảm bảo thực hiện tạm ứng kinh phí, giám định và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện ngay các nội dung sau:

- Phối hợp vi Sở Y tế, cơ sở khám, chữa bệnh gửi, chốt dữ liệu thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT phát sinh đến hết ngày 30/9/2017 lên Hệ thống chậm nhất đến hết ngày 15/10/2017 để làm cơ sở thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Sau thời gian trên, các dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh BHYT không có trên Hệ thống sẽ không được tổng hợp thanh quyết toán. BHXH các tỉnh lập biên bản đối chiếu, chốt dữ liệu trên Hệ thống với chi phí phát sinh thực tế tại từng cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.Trường hợp có chênh lệch, tổng hợp nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý báo cáo BHXH Việt Nam.

- Thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đ chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nghiêm túc thực hiện gửi dữ liệu chi tiết đề nghị thanh toán BHYT lên Hệ thống khi người bệnh kết thúc lần khám bệnh, đợt điều trị ngoại trú hoặc nội trú (dữ liệu XML) hàng ngày, đảm bảo đầy đủ thông tin và chuẩn hóa danh mục theo Danh mục dùng chung của Bộ Y tế quy định tại Công văn số 3171/BYT-BH ngày 30/5/2016.

Yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp với Sở y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ T
ài chính, Bộ Y tế (để b/c);
-
Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế;
- Các đơn vị: CSYT, DVT, TTKT;
- Cổng TTĐT BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, GĐB(03 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4397/BHXH-GĐB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4397/BHXH-GĐB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2017
Ngày hiệu lực04/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4397/BHXH-GĐB

Lược đồ Công văn 4397/BHXH-GĐB 2017 gửi dữ liệu chi phí khám bệnh trên Hệ thống thông tin bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4397/BHXH-GĐB 2017 gửi dữ liệu chi phí khám bệnh trên Hệ thống thông tin bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4397/BHXH-GĐB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành04/10/2017
        Ngày hiệu lực04/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4397/BHXH-GĐB 2017 gửi dữ liệu chi phí khám bệnh trên Hệ thống thông tin bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4397/BHXH-GĐB 2017 gửi dữ liệu chi phí khám bệnh trên Hệ thống thông tin bảo hiểm y tế

           • 04/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực