Công văn 44/NHNN-TCKT

Công văn số 44/NHNN-TCKT về việc hướng dẫn hạch toán tiền lãi đầu tư nhận được trước khi mua do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 44/NHNN-TCKT hướng dẫn hạch toán tiền lãi đầu tư nhận được trước khi mua


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/NHNN-TCKT  
V/v Hướng dẫn hạch toán tiền lãi đầu tư nhận được trước khi mua

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009 

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Tiếp theo Công văn số 4964 /NHNN-KTTC ngày 02/6/2008 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu, được thưởng bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu theo quyền mua của cổ đông hiện hữu, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hạch toán kế toán số lãi tiền lãi đầu tư nhận được trước khi Tổ chức tín dụng (TCTD) mua cổ phiếu như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 03 thuộc nội dung hạch toán kế toán trên tài khoản Loại 7 - Thu nhập của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng (ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN và các quyết định sửa đổi, bổ sung có liên quan), trường hợp TCTD nhận được tiền lãi đầu tư cổ phiếu, TCTD hạch toán:

1. Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản đầu tư cổ phiếu trong thời gian nắm giữ (phần tiền lãi của các kỳ mà TCTD mua lại khoản đầu tư): Kế toán ghi nhận vào thu nhập phát sinh trong kỳ;

2. Đối với các khoản lãi đầu tư nhận được từ các khoản lãi dồn tích trước thời điểm TCTD mua lại cổ phiếu (nếu TCTD có đủ thông tin và cơ sở đáng tin cậy chứng minh về khoản lãi cho giai đoạn trước khi mua): Kế toán ghi giảm giá trị khoản đầu tư cổ phiếu đó (không ghi tăng thu nhập).

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc hạch toán số lãi đầu tư nhận được trong kỳ từ đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị TCTD phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tài chính - Kế toán) để xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; Cty AISC (thay trả lời);
- Vụ Các Ngân hàng  (để biết) 
- Thanh tra NHNN
- Lưu VP, TCKT2. 

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 44/NHNN-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu44/NHNN-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2009
Ngày hiệu lực05/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 44/NHNN-TCKT

Lược đồ Công văn 44/NHNN-TCKT hướng dẫn hạch toán tiền lãi đầu tư nhận được trước khi mua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 44/NHNN-TCKT hướng dẫn hạch toán tiền lãi đầu tư nhận được trước khi mua
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu44/NHNN-TCKT
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Thị Thanh Hương
       Ngày ban hành05/01/2009
       Ngày hiệu lực05/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 44/NHNN-TCKT hướng dẫn hạch toán tiền lãi đầu tư nhận được trước khi mua

          Lịch sử hiệu lực Công văn 44/NHNN-TCKT hướng dẫn hạch toán tiền lãi đầu tư nhận được trước khi mua

          • 05/01/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/01/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực