Công văn 4604/LĐTBXH-VPQGGN

Công văn 4604/LĐTBXH-VPQGGN năm 2016 về rà soát, đánh giá huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4604/LĐTBXH-VPQGGN rà soát đánh giá huyện nghèo 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4604/LĐTBXH-VPQGGN
V/v rà soát, đánh giá huyện nghèo

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 7/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tổ chức rà soát, đánh giá theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện nghèo trên địa bàn (bao gồm các huyện đang được hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình htrợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo và các huyện nghèo khác theo các Quyết định bổ sung của Thủ tướng Chính phủ) và các huyện khác trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao. Việc tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí sử dụng dữ liệu, số liệu thống kê thời điểm đầu năm 2016 tại các địa phương (tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân cư tính đến cuối năm 2015; tỷ lệ số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong tổng số xã trên địa bàn huyện xác định theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Báo cáo của các tỉnh, thành phố đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, lô D25, ngõ 7 Tôn Tht Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; báo cáo nhanh gửi qua email: nghiaht@molisa.gov.vn) trước ngày 16/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ công nhận một số huyện thoát nghèo theo các tiêu chí quy định và xem xét phương án xét bổ sung huyện nghèo được hưởng một phần cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trong giai đoạn 2017 - 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Thuộc tính Công văn 4604/LĐTBXH-VPQGGN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4604/LĐTBXH-VPQGGN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2016
Ngày hiệu lực17/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4604/LĐTBXH-VPQGGN rà soát đánh giá huyện nghèo 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4604/LĐTBXH-VPQGGN rà soát đánh giá huyện nghèo 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4604/LĐTBXH-VPQGGN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Trọng Đàm
        Ngày ban hành17/11/2016
        Ngày hiệu lực17/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4604/LĐTBXH-VPQGGN rà soát đánh giá huyện nghèo 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4604/LĐTBXH-VPQGGN rà soát đánh giá huyện nghèo 2016

           • 17/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực