Công văn 4647/BGDĐT-GDQP

Công văn 4647/BGDĐT-GDQP về đăng ký mua giáo trình và thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4647/BGDĐT-GDQP đăng ký mua giáo trình và thiết bị dạy học giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4647/BGDĐT-GDQP
V/v: đăng ký mua giáo trình và thiết bị dạy học GDQP-AN

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng
- Các trung tâm GDQP-AN sinh viên

 

Trong những năm qua (kể từ năm 2008) toàn ngành Giáo dục đã triển khai thực hiện chương trình mới về giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên, theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, với việc ban hành chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp và giáo trình GDQP-AN đại học, cao đẳng.

Đây là bộ giáo trình dùng chung cho các trường nhằm thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc về GDQP-AN. Các trường đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện chương trình; trong bảo đảm cơ sở vật chất thiết bị, tài liệu giáo trình phục vụ dạy và học; trên cơ sở đó đã đổi mới phương pháp dạy học tích cực, tăng thời gian nghiên cứu tài liệu cho học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, thông qua các đợt kiểm tra của cơ quan chuyên môn và của Hội đồng GDQP-AN Trung ương các cấp cho thấy tình trạng học sinh, sinh viên nhiều trường không có đủ tài liệu học tập, thiếu thiết bị dạy học. Có trường, giáo viên photo giáo trình, bài giảng để bán cho người học hoặc biên soạn lại để trường tự in ấn, đã làm lệch lạc một số nội dung đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo mua đủ giáo trình và thiết bị dạy học GDQP-AN, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Nguồn kinh phí mua sách và thiết bị dạy học GDQP-AN được bố trí trong dự toán ngân sách giáo dục, đào tạo và nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Về giáo trình GDQP-AN: sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành, đã được tái bản có sửa chữa, bổ sung, gồm:

- Giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp, tập 1, tập 2.

- Giáo trình GDQP-AN đại học, cao đẳng, tập 1, tập 2.

Các trường căn cứ Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQP-AN, xác định số lượng sách cần mua.

Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp số lượng mua tương ứng với số lượng học sinh học tập theo hình thức tập trung từng đợt hoặc số học sinh của khóa học; tối thiểu 200 bộ/trường (kể cả các trường liên kết giảng dạy với các trường quân sự hoặc thỉnh giảng). Với các trường trung cấp chuyên nghiệp có đầu vào là học sinh trung học cơ sở phải mua cả sách giáo khoa GDQP-AN lớp 10, 11, 12.

 Đối với các trường đại học, cao đẳng số lượng mua tương ứng với số lượng sinh viên học tập theo hình thức tập trung từng đợt hoặc số lượng sinh viên năm thứ nhất; tối thiểu 300 bộ/trường. Với các trường đại học, cao đẳng theo phân luồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sinh viên vào học tại trung tâm GDQP-AN sinh viên, số lượng mua 50 bộ cho thư viện trường.

Các trung tâm GDQP-AN sinh viên số lượng đăng ký mua tương ứng với số lượng sinh viên nhập học theo từng khóa (khóa có số lượng sinh viên cao nhất); tối thiểu 1.000 bộ/trung tâm. Với Trung tâm GDQP-AN - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, tối thiểu 4.000 bộ; Trung tâm GDQP-AN - Đại học Quốc gia Hà Nội, 3000 bộ.

Nhận được công văn này các trường, các trung tâm GDQP-AN sinh viên đăng ký số lượng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần sách sách đại học - dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 25 Hàn Thuyên, Hà Nội; fax: (04) 39724715; điện thoại: (04) 39718437.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Nhà xuất bản Giáo dục;
- Lưu VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Hà Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4647/BGDĐT-GDQP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4647/BGDĐT-GDQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2011
Ngày hiệu lực14/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4647/BGDĐT-GDQP

Lược đồ Công văn 4647/BGDĐT-GDQP đăng ký mua giáo trình và thiết bị dạy học giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4647/BGDĐT-GDQP đăng ký mua giáo trình và thiết bị dạy học giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4647/BGDĐT-GDQP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýHà Văn Công
        Ngày ban hành14/07/2011
        Ngày hiệu lực14/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4647/BGDĐT-GDQP đăng ký mua giáo trình và thiết bị dạy học giáo dục

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4647/BGDĐT-GDQP đăng ký mua giáo trình và thiết bị dạy học giáo dục

           • 14/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực