Công văn 5212/BTC-CST

Công văn 5212/BTC-CST hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu theo Thông báo 407/TB-VPCP do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 5212/BTC-CST hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu đã được thay thế bởi Công văn 6524/BTC-CST năm 2013 xuất khẩu khoáng sản tồn kho và được áp dụng kể từ ngày 23/05/2013.

Nội dung toàn văn Công văn 5212/BTC-CST hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5212/BTC-CST
V/v hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu theo Thông báo 407/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh thành phố

Thực hiện Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản, Bộ Tài chính hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu như sau:

1. Đối tượng được phép xuất khẩu:

a) Là các doanh nghiệp có tên trong Phụ lục Doanh nghiệp được phép xuất khẩu khoáng sản ban hành kèm theo công văn số 2912/BTC-CNNg ngày 4/4/2013 của Bộ Công Thương và Phụ lục Khối lượng đá khối tồn kho tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Yên Bái ban hành kèm theo công văn số 665/BXD-VLXD ngày 18/4/2013 của Bộ Xây dựng (Bản sao công văn số 2912/BCT-CNNg và công văn số 665/BXD-VLXD kèm theo).

b) Khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu khoáng sản là chủng loại và chất lượng quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 2912/BCT-CNNg và công văn số 665/BXD-VLXD nêu trên.

2. Thuế xuất khẩu:

a) Thuế suất thuế xuất khẩu khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu.

b) Việc xuất khẩu khoáng sản tồn kho theo hướng dẫn tại công văn này được thực hiện kể từ ngày 09/6/2013.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên cấp Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu để cập nhật trừ lùi lượng khoáng sản tồn kho đã xuất khẩu của người nộp thuế (theo mẫu kèm theo công văn này). Doanh nghiệp mang Phiếu theo dõi đến từng cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan để công chức Hải quan đăng ký tờ khai ghi lượng hàng hoặc trị giá hàng hóa xuất khẩu từng lần vào Phiếu theo dõi và trừ lùi. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng tổng hợp lượng khoáng sản mà doanh nghiệp đã xuất khẩu lên bản chính Phiếu theo dõi trừ lùi và gửi một bản chụp Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp Phiếu theo dõi trừ lùi để tổng hợp, theo dõi, trả lại bản chính chủ hàng.

b) Hết lượng khoáng sản tồn kho được cho phép xuất khẩu ghi tại khoản 1 công văn này, Lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

PHIẾU THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

(Kèm theo công văn số 5212/BTC-CST ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính)

Kèm theo văn bản cho phép số………..ngày…..tháng…..năm………..

của Bộ ………………có giá trị đến ngày…..tháng…..năm……

Đơn vị xuất nhập khẩu:

Đăng ký tại Cục Hải quan:

Số đăng ký: …………………Ngày đăng ký ………………. Xác nhận của HQ cấp Phiếu

(Lãnh đạo Phòng GSQL ký, đóng dấu Cục)

 

Số tờ khai

Tên hàng

Số hàng làm thủ tục

Số hàng còn lại

Hải quan nơi làm thủ tục

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Cán bộ tiếp nhận tờ khai

Lãnh đạo hải quan cửa khẩu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cột 7 - Cán bộ tiếp nhận tờ khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đăng ký tờ khai

Cột 8 - Trưởng, phó HQ cửa khẩu ký, ghi rõ họ tên

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5212/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5212/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2013
Ngày hiệu lực26/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5212/BTC-CST hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5212/BTC-CST hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5212/BTC-CST
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Thị Mai
       Ngày ban hành26/04/2013
       Ngày hiệu lực26/04/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 5212/BTC-CST hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5212/BTC-CST hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu