Thông báo 407/TB-VPCP

Thông báo 407/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 407/TB-VPC xuất khẩu khoáng sản xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ QUY ĐỊNH XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN, XỬ LÝ HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TỒN ĐỌNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Ngày 07 tháng 12 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo, ý kiến của các Bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Về xuất khẩu khoáng sản

a) Đối với dự thảo Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản:

Cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công Thương soạn thảo. Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến các Bộ, rà soát, hoàn thiện Thông tư, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với sản phẩm xuất khẩu là tinh quặng cần tách thành danh mục riêng, gắn với các địa chỉ cụ thể, việc xuất khẩu phi bảo đảm phù hợp với giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép khai thác khoáng sản;

- Việc quy định trường hợp cá biệt trong dự thảo Thông tư là phù hợp để linh hoạt trong điều hành. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định và chịu trách nhiệm đối với việc xuất khẩu khoáng sản trong các trường hợp cá biệt.

b) Đối với một số loại khoáng sản tồn kho:

- Đồng ý với đề nghị của các Bộ, ngành và địa phương về việc cho phép xuất khẩu một số loại khoáng sản tồn kho như các loại tinh quặng: sắt, ilmenit, apatit, sulfua chì, kẽm, mangan và đồng chưa tiêu thụ được để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

Trên cơ sở sliệu tng hợp của Bộ Công Thương tại văn bản s11729/BCT-CNNg ngày 05 tháng 12 năm 2012, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hp với các địa phương liên quan kiểm tra kỹ, xác định khối lượng quặng tồn kho thực tế của các doanh nghiệp và làm thủ tục xuất khẩu theo các tiêu chuẩn sản phẩm đã cho phép xuất khẩu. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan kiểm tra, xác định khối lượng đá hoa trắng dạng khối tồn kho của các doanh nghiệp và cho phép làm thủ tục xuất khẩu.

- Các Bộ liên quan rà soát, phối hợp với các địa phương chỉ đạo doanh nghiệp điều chỉnh công suất khai thác khoáng sản phù hợp với năng lực chế biến sâu hiện có, không để tái diễn tình trạng quặng tồn kho như vừa qua.

c) Về các sản phẩm cát nạo vét cửa sông:

Đồng ý chủ trương cho phép xuất khẩu các sản phẩm cát nhiễm mặn thuộc các dự án nạo vét cửa sông. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác đnh khối lượng được xuất khẩu đối với từng dự án cụ thể.

2. Xử lý các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản tồn đọng

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, thẩm định, cấp giấy phép hoạt động khoáng theo thẩm quyền quy định của Luật khoáng sản. Quá trình thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản phải thực hiện đúng Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Trong đó, cần lưu ý các trường hợp sau đây:

- Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, thẩm định hồ sơ để cấp phép thăm dò titan-zircon khu vực Lương Sơn, tỉnh Bình Thuận; hồ sơ cấp phép khai thác đất hiếm mỏ Yên Phú, tỉnh Yên Bái và mỏ Đông Pao, tỉnh Lai Châu để triển khai các dự án hợp tác khai thác, chế biến sâu khoáng sản.

- Cho phép thẩm định hồ sơ, cấp phép khai thác đối với các dự án khai thác đá granit có hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2011, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, có cam kết về địa chỉ sử dụng hoặc gắn với dự án chế biến sâu.

Ngoài các trường hợp trên, chưa xem xét cấp phép thăm dò, khai thác đối với một số loại khoáng sản đã quy định không cấp phép thăm dò, khai thác mới tại Chỉ thị s02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản

Các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật khoáng sản đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác quản lý các hoạt động khoáng sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các mỏ đã cấp phép hoạt động khoáng sản, xử lý nghiêm và đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, không đảm bảo yêu cầu về môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
-
UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 407/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu407/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 407/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 407/TB-VPC xuất khẩu khoáng sản xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 407/TB-VPC xuất khẩu khoáng sản xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu407/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành17/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 407/TB-VPC xuất khẩu khoáng sản xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 407/TB-VPC xuất khẩu khoáng sản xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn

           • 17/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực