Công văn 598/UBDT-KHTC

Công văn 598/UBDT-KHTC năm 2016 báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 598/UBDT-KHTC báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/UBDT-KHTC
V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 938/TTg-KTTH ngày 04/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ v việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN K HOẠCH VỐN NĂM 2016

1. Tình hình phân b kế hoch vốn

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-TTG ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2015 của B trưởng B Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi Tiết kế hoạch vốn đầu tư phát trin ngun ngân sách nhà nước năm 2016, Quyết định số 2501/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016, Ủy ban Dân tộc được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 là 104 tỷ đồng (trong đó: Số vốn bố trí đúng qui định là 76 tỷ đồng; S vốn b trí cho các dự án khi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, cần hoàn thiện thủ tục đu tư trước ngày 31/3/2016 là 28 tỷ đồng).

- Ủy ban Dân tộc đã tiến hành phân bổ cho các d án đầu tư chuyển tiếp là 76 tỷ đng gm:

+ Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc: 70 tỷ đồng.

+ Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phn mm quản lý Điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tộc: 6 tỷ đồng.

- Đối với dự án khi công mới: y ban Dân tộc đã hoàn thiện thủ tục đầu dự án Xây dựng Học viện Dân tộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, B tài chính trước ngày 31/3/2016 là 28 tỷ đồng.

2. Tình hình giải ngân kế hoch vốn

Tính đến ngày 06/6/2016, tình hình giải ngân các dự án như sau:

- Dự án Xây dựng Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc:

+ Công trình đã thi công xong đến tầng 21 và tầng áp mái, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, cung cấp lắp thiết bị. Khối lượng thi công xây lắp đạt: 66 tỷ đồng.

+ Khối lượng thi công xây lắp từ 01/01/2016 đến 06/6/2016 đạt 47 tỷ đng.

+ Kế hoạch vốn năm 2016 đã giải ngân đến ngày 06/6/2016 là: 17 tđồng hiện đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khi lượng hoàn thành là 28 tỷ đồng.

+ Dự kiến thanh toán theo tiến độ thi công từ 07/6/2016 đến 31/12/2016 đạt: 93 tỷ đồng, (trong đó: tạm ứng theo hp đồng là 20 tỷ đồng và thanh toán theo hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khi lượng hoàn thành là 73 tỷ đồng).

- Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thng Cng thông tin tích hp dịch vụ công và phần mềm quản lý Điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tc:

+ Hiện tại dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư giai đoạn II. Cung cấp lắp đặt thiết bị mạng, máy chủ; hệ thng điện, tiếp địa, chống sét.

+ Dự kiến giải ngân 6 tháng cuối năm 2016 là 6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao.

II. KHÓ KHĂN VƯỚNG MC TRONG QUÁ TRÌNH TRIN KHAI

Do khó khăn về vn nên Dự án Xây dựng, nâng cp hệ thống Cng thông tin tích hp dịch vụ công và phần mềm quản lý Điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tộc chậm hoàn thành so với Quyết định phê duyệt dự án.

III. KIẾN NGHỊ

Vi tiến độ thi công như hiện nay, dự kiến khối lượng thi công xây lắp năm 2016 đạt 120 tỷ đồng, thanh toán theo hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành dự kiến vượt kế hoạch được giao năm 2016 là 40 tỷ đồng. y ban Dân tộc đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tạo Điều kiện cho ứng vốn kế hoạch năm 2017 là 40 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Ủy ban Dân tộc gửi báo cáo để Quý Cơ quan xem xét, tổng hp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vương Đ
ình Huệ;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- TT, PCN Lê S
ơn Hải;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ KHTC (03b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 598/UBDT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu598/UBDT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 598/UBDT-KHTC báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 598/UBDT-KHTC báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu598/UBDT-KHTC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 598/UBDT-KHTC báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 598/UBDT-KHTC báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016

           • 21/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực