Công văn 6667/VPCP-CN

Công văn 6667/VPCP-CN năm 2017 về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6667/VPCP-CN 2017 tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6667/VPCP-CN
V/v tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 42/BC-BTNMT ngày 18 tháng 5 năm 2017) báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý nội dung báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản trên. Các Bộ liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 357/TB-VPCP ngày 06 tháng 11 năm 2015 và số 161/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2017; đồng thời thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương xây dựng và ban hành trong năm 2017 các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, trong đó có văn bản quy định quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

- Hoàn thành trong năm 2017 việc tổng kết 05 năm thực hiện Luật khoáng sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7364/VPCP-VI ngày 16 tháng 9 năm 2015; đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 248/VPCP-CN ngày 10 tháng 01 năm 2017; tổng kết việc thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đề xuất nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan và các địa phương tổ chức đánh giá 05 năm triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản.

2. Bộ Công thương, Bộ Xây dựng:

- Khẩn trương rà soát các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, đề xuất bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan.

- Nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy định tiêu chí, mức độ chế biến sâu đối với từng nhóm/loại khoáng sản; tiêu chuẩn khoáng sản xuất khẩu phù hợp thị trường nguyên liệu khoáng hiện nay.

3. Bộ Giao thông vận tải:

Hoàn thành trong năm 2017 việc xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển; dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng đường thủy nội địa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 221/TTg-CN ngày 14 tháng 02 năm 2017 và số 4648/VPCP-CN ngày 08 tháng 5 năm 2017; đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu các tuyến luồng tại các văn bản này.

4. Bộ Công an:

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Môi trường, công an các địa phương phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với cát, sỏi lòng sông; xem xét việc điều tra, khởi tố những vụ việc có vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản.

5. Bộ Tài chính:

- Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về: định mức chi khi lập dự toán cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; mức thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

- Nghiên cứu để bổ sung kinh phí hàng năm cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản từ nguồn thu hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Hoàn thành trong năm 2017 việc xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; quy chế phối hợp quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh; khoanh định, trình phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của địa phương.

- Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền; không cấp mới, không gia hạn khai thác đối với các khu vực khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân sườn đồi, núi, dọc theo các tuyến đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan, môi trường.

- Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản; đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân khai thác gây mất an toàn lao động, gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b). Hop 78

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6667/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6667/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6667/VPCP-CN 2017 tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6667/VPCP-CN 2017 tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6667/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6667/VPCP-CN 2017 tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6667/VPCP-CN 2017 tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc

           • 27/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực