Công văn 679/TTg-KTN

Công văn 679/TTg-KTN thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 679/TTg-KTN chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 679/TTg-KTN
V/v thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 3551/BTC-TCNH ngày 23 tháng 3 năm 2010) báo cáo tình hình thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1491/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông đến hết năm 2010 như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên; đồng thời, không mở rộng địa bàn thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tại các Quyết định nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai tiếp theo bước ngày 31 tháng 12 năm 2010

3. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan đánh giá tình hình vi phạm việc lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai tiếp theo trước ngày 31 tháng 12 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Ngân hàng: Nhà nước Việt Nam, Chính sách xã hội, Phát triển Việt Nam;
- Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;
- Công ty cổ phần ô tô TMT;
- UBAT giao thông Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thuộc tính Công văn 679/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu679/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2010
Ngày hiệu lực27/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 679/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 679/TTg-KTN chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 679/TTg-KTN chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu679/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành27/04/2010
        Ngày hiệu lực27/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 679/TTg-KTN chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia

           Lịch sử hiệu lực Công văn 679/TTg-KTN chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia

           • 27/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực