Công văn 6864TC/TCT

Công văn số 6864 TC/TCT về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6864 TC/TCT phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6864TC/TCT
V/v phân bổ thuế gtgt đầu vào được khấu trừ

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2005

 

CÔNG VĂN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp và Cục thuế nêu vướng mắc khi thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá dịch vụ dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn lập Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (Mẫu số 02B/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng cơ sở không hạch toán riêng được thuế đầu vào được khấu trừ, thì thuế đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, thay thế đoạn “Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: Số liệu để ghi vào chi tiêu này bằng số liệu ở chi tiêu mã số [22] trên Tờ khai thuế GTGT” trong phần ghi chú của Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (Mẫu số 02B/GTGT) bằng đoạn “Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: Số liệu để ghi vào chi tiêu này là số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thuế đầu vào phải khấu trừ.”

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện.

 

 

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6864TC/TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6864TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2005
Ngày hiệu lực07/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6864TC/TCT

Lược đồ Công văn 6864 TC/TCT phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Công văn 6864 TC/TCT phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
    Loại văn bảnCông văn
    Số hiệu6864TC/TCT
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýPhạm Duy Khương
    Ngày ban hành07/06/2005
    Ngày hiệu lực07/06/2005
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
    Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
    Cập nhật15 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Công văn 6864 TC/TCT phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

       Lịch sử hiệu lực Công văn 6864 TC/TCT phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

       • 07/06/2005

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 07/06/2005

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực