Công văn 72/BXD-KTXD

Công văn số 72/BXD-KTXD về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 72/BXD-KTXD Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 72/BXD-KTXD
V/v: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Kho Bạc Nhà nước

Trả lời Văn bản số 957/KBNN-TTVĐT ngày 15/5/2008 của Kho Bạc Nhà nước về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu và được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng và được lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung; Các chi phí tính theo tỷ lệ % của dự toán, như: chi phí thiết kế, chi phí thẩm định dự án… không tính bổ sung vào dự toán chi phí xây dựng điều chỉnh nêu trên;

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với các gói thầu đã thực hiện đấu thầu có giảm giá thì khi lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung của những khối lượng thi công chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng, các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã được ký kết để thực hiện (nội dung hợp đồng có điều khoản giảm giá thì giá hợp đồng sau khi có dự toán chi phí xây dựng bổ sung nêu trên cũng tính giảm giá).

3. Phụ lục 2 trong Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng là bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng; tuỳ theo từng nội dung của từng loại hợp đồng mà khối lượng thực hiện được xác định theo giai đoạn thanh toán hoặc lần thanh toán được quy định trong hợp đồng của các bên đã ký kết.

4. Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ; Định mức chi phí quản lý dự án theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ; Việc xử lý chuyển tiếp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Điều 36 của Nghị định 99/2007/NĐ-CP.

5. Theo tiết 8.10 điểm 8 Thông tư số 09/2008/TT-BXD, đối với các hợp đồng xây dựng đã được thanh toán xong trong năm 2007 thì các khoản bảo hành theo quy định (giá trị bảo hành của hợp đồng nêu trên) không được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng.

6. Theo điểm 1.1.4 mục 1 phần II Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí công tác chuẩn bị đầu tư được tính trong chi phí quản lý dự án của tổng mức đầu tư và do người quyết định đầu tư phê duyệt.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Kho Bạc Nhà nước tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 72/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu72/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2008
Ngày hiệu lực03/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 72/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 72/BXD-KTXD Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 72/BXD-KTXD Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu72/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐỗ Thái Lưu
        Ngày ban hành03/06/2008
        Ngày hiệu lực03/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 72/BXD-KTXD Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 72/BXD-KTXD Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

           • 03/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực