Công văn 7622/TCHQ-TXNK

Công văn 7622/TCHQ-TXNK năm 2017 về hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7622/TCHQ-TXNK 2017 hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7622/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2959/HQHCM-TXNK ngày 21/09/2017 của Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa. Về vn đ này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH 13; khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 6985/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2017 Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày tại công văn số 2959/HQHCM-TXNK của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì:

- Trường hợp Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Đồng Phong Việt Nam tạm nhập tái xuất hàng hóa đ sửa chữa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán thì được miễn thuế; Nếu Công ty đã nộp thuế thì cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Trường hợp Công ty tạm nhập tái xuất hàng hóa để sửa chữa không theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán thì không được miễn thuế theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và không được hoàn thuế theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

2. Về trị giá tính thuế:

Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 15/01/2015, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì:

- Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế. Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.

- Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7622/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7622/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2017
Ngày hiệu lực21/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7622/TCHQ-TXNK 2017 hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 7622/TCHQ-TXNK 2017 hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu7622/TCHQ-TXNK
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Ngọc Hưng
       Ngày ban hành21/11/2017
       Ngày hiệu lực21/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Công văn 7622/TCHQ-TXNK 2017 hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa

        Lịch sử hiệu lực Công văn 7622/TCHQ-TXNK 2017 hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa

        • 21/11/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 21/11/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực