Công văn 8933/VPCP-KGVX

Công văn 8933/VPCP-KGVX năm 2015 thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8933/VPCP-KGVX thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8933/VPCP-KGVX
V/v thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- BY tế;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

 Xét đnghị của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại văn bản số 3774/BHXH-CSYT ngày 01 tháng 10 năm 2015, s 3652/BHXH-VP ngày 23 tháng 9 năm 2015 về việc thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trách nhiệm tin học hóa bảo hiểm y tế:

Bộ Y tế chịu trách nhiệm tin học hóa trong thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế này đến cơ quan bảo hiểm xã hội để giám định thanh toán.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế từ dữ liệu do các cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế chuyn đến.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện việc tin học hóa bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 và các văn bản có liên quan.

3. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thanh toán kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện việc tin học hóa ti các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế từ quỹ dự phòng bảo him y tế cho đến khi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có kết cấu chi phí công nghệ thông tin được ban hành.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hi Việt Nam khẩn trương hoàn thành các nội dung về tin học hóa bảo hiểm y tế tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 27 tháng 3 năm 2015 và Thông báo s 205/TB-VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ; phi hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo thực hiện tin học hóa bảo him y tế trên cả nước xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN: Lê Mạnh Hà, Nguyễn Khắc Định, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐXC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8933/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8933/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8933/VPCP-KGVX thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8933/VPCP-KGVX thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8933/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành29/10/2015
        Ngày hiệu lực29/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8933/VPCP-KGVX thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8933/VPCP-KGVX thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2015

           • 29/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực