Công văn 945/SXD-KTXD

Công văn 945/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Công văn 945/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hạ Long, ngày 30 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban quản lý dự án công trình;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2347/UBND-XD2 ngày 21/6/2010 “về việc giao Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng”.

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13/11/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010; Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh quy định hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30/6/2010, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia của các Ban quản lý dự án: Ban quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm; Ban quản lý dự án các công trình giao thông; Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp. Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010, như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lập theo đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng; Phần lắp đặt; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố kèm theo văn bản số 179/SXD-KTXD; văn bản số 180/SXD-KTXD; văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng và các công trình xây dựng lập dự toán thực hiện theo Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh với mức tiền lương tối thiểu là: 450.000đ/tháng, chi phí nhân công và chi phí máy thi công được điều chỉnh như sau:

a. Điều chỉnh đối với chi phí nhân công:

- Vùng thành phố Hạ Long: KĐCNC = 1,96.

- Vùng thành phố Móng Cái; thị xã Uông Bí; thị xã Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ: KĐCNC = 1,80.

- Vùng các huyện còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KĐCNC = 1,62.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

* Điều chỉnh phần nhân công trong chi phí máy thi công như sau:

- Vùng thành phố Hạ Long: KĐCNCM = 1,96.

- Vùng thành phố Móng Cái; thị xã Uông Bí; thị xã Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ: KĐCNCM = 1,80.

- Vùng các huyện còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KĐCNCM = 1,62.

* Chi phí máy thi công đã điều chỉnh được bù, trừ chênh lệch máy thi công và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập theo đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng công bố kèm theo văn bản số 181/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng và các công trình xây dựng lập dự toán thực hiện theo Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh với mức tiền lương tối thiểu là: 450.000đ/tháng thì chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng được điều chỉnh như sau:

- Vùng thành phố Hạ Long: KĐCNCKS = 1,96.

- Vùng thành phố Móng Cái; thị xã Uông Bí; thị xã Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ: KĐCNCKS = 1,80.

- Vùng các huyện còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KĐCNCKS = 1,62.

3. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá thanh toán cho khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2010 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

5. Hướng dẫn thực hiện

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu theo hợp đồng thực hiện từ ngày 01/01/2010; đồng thời phê duyệt để áp dụng.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu theo hợp đồng thực hiện từ ngày 01/01/2010 và báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Lưu KTXD;VP.

K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hải An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 945/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu945/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2010
Ngày hiệu lực30/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 945/SXD-KTXD

Lược đồ Công văn 945/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 945/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu945/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Hải An
        Ngày ban hành30/06/2010
        Ngày hiệu lực30/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 945/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 945/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 30/06/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực