Văn bản khác 12082/KH-BCĐ389

Kế hoạch 12082/KH-BCĐ389 năm 2017 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Ban Chỉ đạo 389 ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 12082/KH-BCĐ389 2017 cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại dịp Tết


BỘ CÔNG THƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO 389
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12082/KH-BCĐ389

Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CAO ĐIỂM ĐU TRANH CHNG BUÔN LU, GIAN LN THƯƠNG MI VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TT NGUYÊN ĐÁN MU TUT 2018

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1237/KH-BCĐ389 ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vận chuyn, buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Trọng tâm kiểm soát chặt các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết như hàng may mặc, thực phẩm, rượu, bia, thuc lá, bánh kẹo, mỹ phm, tân dược, thực phẩm chức năng, xăng du, vật liệu nổ, pháo nổ, pháo hoa, động vật hoang dã, đồ nội thất, gia dụng, các mặt hàng giả nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng đến quyn lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính; hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

c) Nắm vững diễn biến tình hình, tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

2. Yêu cầu

a) Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, Sở Công Thương, chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm; tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

b) Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1237/KH-BCĐ389 ngày 11 tháng 12 năm 2017 tháng 12 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị s 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ Công Thương phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020; Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2017 về việc tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống...

2. Tổ chức kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

a) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ xác định rõ các trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, như tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng, phương thức thủ đoạn; tập trung vào các tuyến biên giới đường bộ, cảng bin, cảng hàng không nội địa, chợ đầu mối, bến xe, ga đường sắt; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; các mặt hàng may mặc, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức năng, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo nổ, pháo hoa, động vật hoang dã, đồ nội thất, gia dụng, các mặt hàng giả nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính; hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm và các mặt hàng khác tùy từng thời điểm đ có kế hoạch, biện pháp đấu tranh cụ thể, hiệu quả.

b) Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; đặc biệt là kiểm tra hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bt hợp lý, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng...

Về mặt hàng: kiểm tra, xử lý việc buôn bán, vận chuyển các mặt hàng cấm như vật liệu nổ, pháo nổ, pháo hoa, động vật hoang dã; các mặt hàng thiết yếu và tiêu thụ nhiều như may mặc, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phm, tân dược, thực phẩm chức năng, xăng du, đnội tht, gia dụng, các mặt hàng giả nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính; hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Về địa bàn: tập trung vào khu vực biên giới phía Bắc: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bng, Hà Giang; biên giới min Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; biên giới Tây Nam: An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang.

Trong thị trường nội địa, tập trung kiểm tra tại các tỉnh, thành phố lớn như Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ; Bà Rịa - Vũng Tàu; các thị xã, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu thực phẩm. Đặc biệt tại các Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội lực lượng quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại các điểm tập kết hàng hóa, kho tàng, bến bãi, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối; kiên quyết xử lý tình trạng bày bán hàng giả, thuốc lá ngoại, pháo nổ, thực phẩm kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

c) Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường;

- Chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, kiên quyết không cho phép có vùng “cấm” trong công tác này.

3. Phối hợp lực lượng kiểm tra, kiểm soát

a) Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường cả nước:

- Phối hợp với các lực lượng chức năng Công an, Hải quan, Biên phòng triệt phá các đường dây, nhóm vận chuyển hàng lậu từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hà Nội, từ các tỉnh biên giới Tây Nam về Thành phố Hồ Chí Minh để phân phối, tiêu thụ.

- Phối hợp với lực lượng Công an xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương nhằm kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả việc vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả; hàng vi phạm an toàn thực phẩm; xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm, kể cả việc áp dụng các biện pháp mạnh như tước giấy phép kinh doanh, chuyển cơ quan Công an truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tài chính tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng tăng giá hàng hóa bất hợp lý; kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định về việc tiếp tục giữ ổn định giá bán một số mặt hàng thuộc diện bình ổn giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ kiểm tra việc thực hiện đo lường hàng hóa, chất lượng hàng hóa của các cơ sở sản xuất kinh doanh bán buôn, bán lẻ để phát hiện các thủ đoạn gian lận về đo lường, đóng gói nhằm tăng giá, thu lợi bất chính.

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả từ tuyến đường biển, đường sông vào tiêu thụ nội địa.

b) Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Hóa chất, Vụ Thị trường trong nước, Cục Công nghiệp, Vụ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp, hỗ trợ cho lực lượng Quản lý thị trường trong việc thu thập thông tin, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan.

4. Đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt đầy đủ tinh thn chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong đó, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức các kênh thông tin để chủ động nắm tình hình cung cầu hàng hóa và giá cả, lượng hàng dự trữ của các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán; dự báo sát tình hình thị trường, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, gây bất ổn thị trường để có các giải pháp xử lý với những tình huống có thể xảy ra.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động thương mại và quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công Thương về Kế hoạch tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2018.

2. Cục Quản lý thị trường là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. CH Đ BÁO CÁO

1. Nội dung báo cáo:

- Đánh giá tổng quát tình hình thị trường về mặt hàng, tuyến, địa bàn trọng điểm, dự báo tình hình đột biến có thể xảy ra trong thời gian tới;

- Kết quả kiểm tra xử lý, vụ việc điển hình;

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch và đề xuất giải pháp, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền;

- Những biến động bất thường của thị trường.

2. Thời gian lập báo cáo:

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương (Cục Quản lý thị trường, địa chỉ 91 Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Fax: 0243.9342726, Email: [email protected] hoặc [email protected]) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Báo cáo kết quả tổng kết thực hiện trước ngày 20 tháng 3 năm 2018.

- Báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ khi phát hiện, bắt giữ vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nghiêm trọng, có tính chất phức tạp./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp, chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Thông tin truyền thông (để phối hợp, chỉ đạo);
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 QG;
- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hp, chỉ đạo);
- Sở Công Thương, Chi cục QLTT các tnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, QLTT.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Đỗ Thắng Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12082/KH-BCĐ389

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu12082/KH-BCĐ389
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12082/KH-BCĐ389

Lược đồ Kế hoạch 12082/KH-BCĐ389 2017 cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại dịp Tết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 12082/KH-BCĐ389 2017 cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại dịp Tết
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu12082/KH-BCĐ389
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo 389
        Người kýĐỗ Thắng Hải
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 12082/KH-BCĐ389 2017 cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại dịp Tết

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 12082/KH-BCĐ389 2017 cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại dịp Tết

           • 22/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực