Văn bản khác 86/KH-UBND

Kế hoạch 86/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 86/KH-UBND tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 86/KH-UBND  

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI “GIỮ GÌN NGÕ PHỐ XANH, SẠCH, TRANG HOÀNG ĐƯỜNG PHỐ ĐẸP” CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm; Quyết định 3038/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội triển khai quyết định 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010; UBND Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Tổ chức cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý thức của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp; trang hoàng đường làng, ngõ, phố; xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2. Đảm bảo nội dung có tính tuyên truyền giáo dục, hiệu quả thiết thực, tác động sâu đến ý thức xây dựng của người dân trên địa bàn, tạo không khí thi đua sôi nổi từ cơ sở.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền: Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng, khẩu hiệu, các tờ rơi, tờ gấp, băng zôn, pa nô về nội dung công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng, ngõ phố đẹp chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tập trung vào các nội dung:

- Vận động nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác thải tồn đọng tại các khu dân cư, các điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu vực họp chợ và các điểm công cộng trên địa bàn.

- Vận động các cơ quan đơn vị, tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa, chỉnh trang, trang hoàng, quét vôi, sơn cửa tại trụ sở đơn vị mình, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Trang hoàng đường làng, ngõ phố, khu dân cư.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện đợt cao điểm Công văn số 292/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chỉnh trang phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 23/4/2009 của UBND thành phố về đẩy mạnh công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tổ chức tổng vệ sinh, thu gom rác thải tồn đọng tại các khu dân cư; trang hoàng đường làng, ngõ phố, cờ hoa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi từ cơ sở.

3. Tổ chức chấm thi:

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố chỉ đạo, xây dựng quy chế, thể lệ chấm thi và tiến hành chấm điểm tại các đơn vị về cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”.

- Các sở, ngành, đoàn thể Thành phố tổ chức kiểm tra, chấm điểm thi đua các quận, huyện, thị xã, các đơn vị hàng tháng chia làm 3 đợt trong tháng 07, 08/2010 (có lịch kiểm tra kèm theo).

4. Tổng kết và trao giải thưởng:

Thời gian tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng: Ngày 10/09/2010.

5. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng bao gồm:

- 01 Giải nhất trị giá: 100.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì trị giá mỗi giải: 70.000.000 đồng.

- 03 Giải ba trị giá mỗi giải: 50.000.000 đồng

- 20 giải khuyến khích trị giá mỗi giải: 20.000.000 đồng.

Ngoài ra ban tổ chức sẽ trao một số giải phụ cho các đơn vị chỉ đạt 1 trong 2 tiêu chí: Thực hiện trật tự vệ sinh sạch sẽ (sạch), tạo cảnh quan môi trường đẹp (xanh, đẹp).

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiện Kế hoạch này, xây dựng quy chế thể lệ chấm thi, thang điểm, và phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện; tổng hợp điểm đề xuất khen thưởng, báo cáo UBND thành phố.

Phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện kiểm tra các tiêu chí xây dựng “Nhà trường văn hóa, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch”; “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng yêu cầu giáo dục con người phát triển một cách toàn diện.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm tra, quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước. Thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm tại một số sông, hồ, ao trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Y tế: Triển khai, tuyên truyền hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra xây dựng các mô hình về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Sở Công thương: Tăng cường triển khai có hiệu quả các quy định của Thành phố về xây dựng văn minh thương mại, giữ gìn sạch đẹp các khu vực kinh doanh buôn bán, quản lý bán hàng rong, ngăn ngừa xử lý hành vi buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ sở trong việc thực hiện phường, xã không có tệ nạn xã hội, không có người ăn xin, lang thang ở địa điểm công cộng.

7. Sở Xây dựng: Chịu trách nhiệm tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi làm mất vệ sinh đường phố. Có các hình thức trang hoàng đường phố, đảm bảo cảnh quan công viên cây xanh, địa điểm công cộng, vui chơi giải trí.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vận động các đối tượng thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh xanh, sạch, đẹp tại các đơn vị, gia đình, làng xóm.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, an toàn thực phẩm tại các phường, xã, thị trấn.

10. Liên đoàn lao động Thành phố: Vận động xây dựng nếp sống văn minh công nghiệp, xây dựng đơn vị văn hóa ở Thủ đô.

11. Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố: Vận động các hội viên phụ nữ thực hiện Nếp sống văn hóa, không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng, gắn với duy trì thực hiện các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa.

12. Hội Nông dân Thành phố: Vận động để mọi người dân ở nông thôn có ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia thực hiện tổng vệ sinh hàng tuần vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần tại địa bàn.

13. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố: Đẩy mạnh thực hiện chương trình “Đoàn Thanh niên thành phố tham gia phát triển văn hóa, Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.

14. Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô: Vận động lực lượng công an, quân đội thực hiện nếp sống văn minh, đô thị, gắn với duy trì thực hiện các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường trên địa bàn thành phố.

15. Sở Tài chính: Bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố thực hiện đảm bảo hiệu quả.

16. UBND quận, huyện, thị xã: Triển khai cụ thể kế hoạch của UBND Thành phố triển khai đến các xã, phường, thị trấn, các Phòng, ban chức năng, các cơ quan, đơn vị của Trung ương và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; đôn đốc và kiểm tra các phường, xã, thị trấn trong việc tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đảm bảo hoàn thành tốt mọi hoạt động của đợt thi đua chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

Từ nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Thành phố năm 2010 cấp cho các đơn vị thực hiện triển khai thực hiện.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Các Sở, Ban, Ngành TP;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- CPVP, VHKG, TH;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng   

 

BIỂU 1

PHÂN CÔNG KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
(Kèm theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội)

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể kiểm tra chấm điểm các quận, huyện, thị xã

Thời gian: Tháng 07, 08/2010

STT

ĐƠN VỊ KIỂM TRA

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Huyện Sóc Sơn, Quận Hà Đông, Thị xã Sơn Tây

 

 

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

Huyện Từ Liêm, huyện Quốc Oai

 

 

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai

 

 

4

Sở Y tế

Huyện Gia Lâm, huyện Đan Phượng

 

 

5

Sở Công thương

Quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ, huyện Phúc Thọ

 

 

6

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quận Đống Đa, huyện Thạch Thất

 

 

7

Sở Xây dựng

Quận Hoàn Kiếm, huyện Mỹ Đức, huyện Mê Linh

 

 

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quận Hai Bà Trưng, huyện Hoài Đức

 

 

9

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố

Quận Thanh Xuân, huyện Chương Mỹ

 

 

10

Liên đoàn Lao động Thành phố

Quận Ba Đình, huyện Thường Tín

 

 

11

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Quận Hoàng Mai, huyện Phú Xuyên

 

 

12

Hội Nông dân Thành phố

Quận Long Biên, huyện ứng Hòa

 

 

13

Thành Đoàn Hà Nội

Huyện Đông Anh, huyện Ba Vì

 

 

Ghi chú: Các đơn vị sau khi chấm thi gửi Biểu, Bảng tổng hợp điểm về: Phòng Xây dựng Nếp Sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.38285006

 

BIỂU 2

PHÂN CÔNG KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM GIỮA CÁC QUẬN HUYỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội)

(Chấm thi Đợt I. Thời gian đầu tháng 8/2010)

STT

ĐƠN VỊ KIỂM TRA

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Quận Hoàng Mai

Quận Long Biên

 

 

2

Quận Long Biên

Quận Ba Đình

 

 

3

Quận Ba Đình

Quận Đống Đa

 

 

4

Quận Đống Đa

Quận Hai Bà Trưng

 

 

5

Quận Hai Bà Trưng

Quận Hoàng Mai

 

 

6

Quận Hoàng Mai

Quận Thanh Xuân

 

 

7

Quận Thanh Xuân

Quận Hoàn Kiếm

 

 

8

Quận Tây Hồ

Quận Cầu Giấy

 

 

9

Quận Cầu Giấy

Huyện Từ Liêm

 

 

10

Huyện Từ Liêm

Huyện Tây Hồ

 

 

11

Huyện Sóc Sơn

Huyện Mê Linh

 

 

12

Huyện Mê Linh

Huyện Đông Anh

 

 

13

Huyện Đông Anh

Huyện Sóc Sơn

 

 

14

Huyện Gia Lâm

Huyện Thanh Trì

 

 

15

Huyện Thanh Trì

Huyện Thường Tín

 

 

16

Huyện Thường Tín

Huyện Phú Xuyên

 

 

17

Quận Hà Đông

Huyện Hoài Đức

 

 

18

Huyện Hoài Đức

Huyện Phúc Thọ

 

 

19

Huyện Ba Vì

Thị xã Sơn Tây

 

 

20

Thị xã Sơn Tây

Huyện Thạch Thất

 

 

21

Huyện Thạch Thất

Huyện Ứng Hòa

 

 

22

Huyện Ứng Hòa

Huyện Thanh Oai

 

 

23

Huyện Thanh Oai

Huyện Chương Mỹ

 

 

24

Huyện Chương Mỹ

Huyện Mỹ Đức

 

 

25

Huyện Mỹ Đức

Huyện Quốc Oai

 

 

26

Huyện Quốc Oai

Quận Hà Đông

 

 

27

Huyện Phú Xuyên

Huyện Ba Vì

 

 

28

Huyện Phúc Thọ

Huyện Đan Phượng

 

 

Ghi chú: Các đơn vị sau khi chấm thi gửi Biểu, Bảng tổng hợp điểm về: Phòng Xây dựng Nếp Sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.8285006

 

BIỂU 3

PHÂN CÔNG KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM GIỮA CÁC QUẬN HUYỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội)

(Chấm thi Đợt II, thời gian Trung tuần tháng 8/2010)

STT

ĐƠN VỊ KIỂM TRA

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Quận Long Biên

Quận Đống Đa

 

 

2

Quận Ba Đình

Quận Hai Bà Trưng

 

 

3

Quận Đống Đa

Quận Hoàng Mai

 

 

4

Quận Hai Bà Trưng

Quận Thanh Xuân

 

 

5

Quận Hoàng Mai

Quận Tây Hồ

 

 

6

Quận Thanh Xuân

Quận Cầu Giấy

 

 

7

Quận Hoàn Kiếm

Huyện Từ Liêm

 

 

8

Quận Cầu Giấy

Huyện Sóc Sơn

 

 

9

Huyện Từ Liêm

Huyện Mê Linh

 

 

10

Quận Tây Hồ

Huyện Đông Anh

 

 

11

Huyện Mê Linh

Huyện Gia Lâm

 

 

12

Huyện Đông Anh

Quận Hoàng Mai

 

 

13

Huyện Sóc Sơn

Quận Long Biên

 

 

14

Huyện Thanh Trì

Quận Ba Đình

 

 

15

Huyện Thường Tín

Quận Hà Đông

 

 

16

Huyện Phú Xuyên

Huyện Hoài Đức

 

 

17

Huyện Hoài Đức

Huyện Ba Vì

 

 

18

Huyện Phúc Thọ

Thị xã Sơn Tây

 

 

19

Thị xã Sơn Tây

Huyện Thạch Thất

 

 

20

Huyện Thạch Thất

Huyện Ứng Hòa

 

 

21

Huyện Ứng Hòa

Huyện Chương Mỹ

 

 

22

Huyện Thanh Oai

Huyện Mỹ Đức

 

 

23

Huyện Chương Mỹ

Huyện Phúc Thọ

 

 

24

Huyện Mỹ Đức

Huyện Thường Tín

 

 

25

Huyện Quốc Oai

Huyện Thanh Oai

 

 

26

Quận Hà Đông

Huyện Thanh Trì

 

 

27

Huyện Ba Vì

Huyện Quốc Oai

 

 

28

Huyện Đan Phượng

Huyện Phú Xuyên

 

 

Ghi chú: Các đơn vị sau khi chấm thi gửi Biểu, Bảng tổng hợp điểm về: Phòng Xây dựng Nếp Sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.38285006

 

BIỂU 4

PHÂN CÔNG KIỂM TRA CHẤM ĐIỂM GIỮA CÁC QUẬN, HUYỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội)

(Kiểm tra Đợt III, thời gian Cuối tháng 8/2010)

STT

ĐƠN VỊ KIỂM TRA

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Quận Long Biên

Huyện Thanh Trì

 

 

2

Quận Ba Đình

Huyện Gia Lâm

 

 

3

Quận Đống Đa

Huyện Đông Anh

 

 

4

Quận Hai Bà Trưng

Huyện Mê Linh

 

 

5

Quận Hoàng Mai

Huyện Sóc Sơn

 

 

6

Quận Thanh Xuân

Huyện Từ Liêm

 

 

7

Quận Hoàn Kiếm

Quận Cầu Giấy

 

 

8

Quận Cầu Giấy

Quận Tây Hồ

 

 

9

Huyện Từ Liêm

Quận Thanh Xuân

 

 

10

Quận Tây Hồ

Quận Hoàng Mai

 

 

11

Huyện Mê Linh

Quận Hai Bà Trưng

 

 

12

Huyện Đông Anh

Quận Đống Đa

 

 

13

Huyện Sóc Sơn

Quận Ba Đình

 

 

14

Huyện Thanh Trì

Quận Long Biên

 

 

15

Huyện Thường Tín

Quận Hoàng Mai

 

 

16

Huyện Phúc Thọ

Huyện Phú Xuyên

 

 

17

Huyện Phú Xuyên

Huyện Hoài Đức

 

 

18

Huyện Quốc Oai

Huyện Phúc Thọ

 

 

19

Huyện Mỹ Đức

Thị xã Sơn Tây

 

 

20

Huyện Chương Mỹ

Huyện Thạch Thất

 

 

21

Huyện Thanh Oai

Huyện Chương Mỹ

 

 

22

Huyện Ứng Hòa

Huyện Thanh Oai

 

 

23

Huyện Thạch Thất

Huyện Chương Mỹ

 

 

24

Thị xã Sơn Tây

Huyện Mỹ Đức

 

 

25

Huyện Ba Vì

Huyện Quốc Oai

 

 

26

Huyện Hoài Đức

Quận Hà Đông

 

 

27

Quận Hà Đông

Huyện Ba Vì

 

 

28

Huyện Thường Tín

Huyện Đan Phượng

 

 

Ghi chú: Các đơn vị sau khi kiểm tra gửi Biểu, Bảng tổng hợp điểm về: Phòng Xây dựng Nếp Sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.38285006

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM

CUỘC THI “GIỮ GÌN NGÕ PHỐ XANH, SẠCH, TRANG HOÀNG ĐƯỜNG PHỐ ĐẸP”
(Kèm theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của UBND TP. Hà Nội)

STT

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN

ĐIỂM CHUẨN

ĐIỂM CHẤM

I. Thực hiện trật tự vệ sinh sạch sẽ

50 điểm

 

1

Không có rác thải tồn đọng rơi vãi, không có đất cát, bụi trên vỉa hè, lòng đường

10 điểm

 

2

Khơi thông cống rãnh, hố ga, ao tù nước đọng, phát quang bờ cây, bụi cỏ, vớt rác mặt nước;

08 điểm

 

3

Sắp xếp trật tự vỉa hè, để phương tiện giao thông gọn gàng, đúng nơi quy định;

08 điểm

 

4

Không bán hàng rong trên địa bàn;

07 điểm

 

5

Không có quảng cáo rao vật trên tường nhà và nơi công cộng (cột điện, cửa nhà, cây…)

07 điểm

 

6

Không tập kết vật liệu xây dựng bừa bãi, phế thải lấn chiếm vỉa hè lòng đường;

05 điểm

 

7

Không có súc vật nuôi chạy rông, phóng uế ra đường

05 điểm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu86/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2010
Ngày hiệu lực21/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 86/KH-UBND tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 86/KH-UBND tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu86/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành21/06/2010
        Ngày hiệu lực21/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 86/KH-UBND tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 86/KH-UBND tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng

           • 21/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực