Nghị định 170/1999/NĐ-CP

Nghị định 170/1999/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/CP năm 1995 Hướng dẫn Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Nghị định 170/1999/NĐ-CP thuế thu nhập ngươì có thu nhập cao để sửa đổi Nghị định 05/CP đã được thay thế bởi Nghị định 78/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2001.

Nội dung toàn văn Nghị định 170/1999/NĐ-CP thuế thu nhập ngươì có thu nhập cao để sửa đổi Nghị định 05/CP


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1999

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 170/1999/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 1999 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/CP NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh số 14/1999/PL-UBTVQH10 ngày 30 tháng 6 năm 1999 của ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao như sau:

1. Điểm 10 khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau:

''Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho các đối tượng theo quy định của Bộ Luật lao động''.

2. Khoản 2 và khoản 3 Điều 7 được sửa đổi như sau:

''2. Công dân Việt Nam có thu nhập phát sinh ở trong nước và thu nhập phát sinh ở nước ngoài áp dụng Biểu thuế quy định tại khoản 3 Điều 1 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sửa đổi) được ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 06 tháng 02 năm 1997 và khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh số 14/1999/PL-UBTVQH10 ngày 30 tháng 6 năm 1999 của ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; thu nhập chịu thuế được xác định trên cơ sở lấy tổng thu nhập ở trong nước và nước ngoài chia cho 12 tháng để áp dụng theo Biểu thuế tương ứng.

3. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên và công dân Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài áp dụng Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh số 14/1999/PL-UBTVQH10 ngày 30 tháng 6 năm 1999 của ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao''.

3. Khoản 2 Điều 12 được sửa đổi như sau:

''2. Đối với người nước ngoài:

Nếu cư trú tại Việt Nam từ 30 ngày đến 182 ngày thì kê khai nộp thuế theo Biểu thuế quy định tại khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 5 năm 1994.

Nếu cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kê khai nộp thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh số 14/1999/PL-UBTVQH10 ngày 30 tháng 6 năm 1999 của ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Thời gian cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được tính cho 12 tháng liên tục đối với năm tính thuế đầu tiên, những năm sau xác định theo năm dương lịch, ngày đến và ngày đi được tính là 01 (một) ngày''.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1999.

Những quy định tại Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/1999/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu170/1999/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/1999
Ngày hiệu lực01/07/1999
Ngày công báo15/01/2000
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2001
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/1999/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 170/1999/NĐ-CP thuế thu nhập ngươì có thu nhập cao để sửa đổi Nghị định 05/CP


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 170/1999/NĐ-CP thuế thu nhập ngươì có thu nhập cao để sửa đổi Nghị định 05/CP
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu170/1999/NĐ-CP
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành06/12/1999
     Ngày hiệu lực01/07/1999
     Ngày công báo15/01/2000
     Số công báoSố 2
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2001
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị định 170/1999/NĐ-CP thuế thu nhập ngươì có thu nhập cao để sửa đổi Nghị định 05/CP

        Lịch sử hiệu lực Nghị định 170/1999/NĐ-CP thuế thu nhập ngươì có thu nhập cao để sửa đổi Nghị định 05/CP