Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 513/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2661/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013 theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh: Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng trong xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tập trung vốn đầu tư cho các công trình chuyển tiếp sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013, công trình trọng điểm của địa phương nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2013; giảm vốn đầu tư đối với các công trình vướng mắc giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công chậm.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn:

a. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2013 là 1.137.484 triệu đồng, tăng hơn Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND là 80.735 triệu đồng, trong đó tăng thu xổ số kiến thiết năm 2012 là 56.300 triệu đồng và năm 2013 là 24.435 triệu đồng.

b. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển của các công trình cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 27 dự án, công trình với tổng số vốn tăng thêm là 98.858 triệu đồng;

- Điều chỉnh giảm vốn đầu tư của 11 dự án với tổng số vốn cắt giảm là 18.123 triệu đồng;

- Điều chỉnh tên dự án Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải Khu công nghiệp Giao Long cho phù hợp chủ trương đầu tư đã được phê duyệt nhưng không thay đổi kế hoạch vốn đầu tư đã giao đầu năm.

- Dự án Hệ thống phân phối nước sạch huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc bố trí kế hoạch vốn (đối ứng ODA) năm 2013 là 10.000 triệu đồng, dự kiến hoàn trả ứng trước ngân sách Trung ương nhưng không hoàn trả do Trung ương thông báo không thu hồi.

(Chi tiết kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung theo biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cụ thể Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013 và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực21/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Bến Tre


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Bến Tre
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Thành Phong
       Ngày ban hành11/07/2013
       Ngày hiệu lực21/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Bến Tre