Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Bến Then và Bến Đức Bác do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 6 ban hành

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Bến Then và Bến Đức Bác đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND mức thu, chế độ thu quản lý sử dụng các khoản phí và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2007.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Bến Then và Bến Đức Bác


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2006/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ QUA PHÀ BẾN THEN VÀ BẾN ĐỨC BÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03-06-2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24-07-2002 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 30-07-2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 24-3-2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định mức phí qua phà bến Then và bến Đức Bác; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của các đại biểu, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phí qua phà bến Then và bến Đức Bác, cụ thể như sau: 

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Bến phà Đức Bác

Bến phà Then

1

Người đi bộ

đ/người/lượt

1.000

1.000

2

Người có hàng 20 - 60kg

đ/người/lượt

2.000

2.000

3

Người đi xe đạp

đ/người/lượt

2.000

2.000

4

Người đi xe máy

đ/người, xe/lượt

3.000

3.000

5

Người và xe thô sơ kéo tay

đ/người, xe/lượt

3.000

3.000

6

Xe thô sơ có súc vật kéo do người điều khiển

đ/người, xe/lượt

8.000

10.000

7

Xe ô tô 4 chỗ đến 9 chỗ hoặc xe ca

đ/lượt xe

13.000

15.000

8

Xe ô tô 12 đến 24 chỗ (kể cả người theo xe)

đ/lượt xe

20.000

25.000

9

Xe ô tô 30 chỗ trở lên (kể cả người theo xe)

đ/lượt xe

40.000

50.000

10

Xe công nông

đ/lượt xe

15.000

15.000

11

Xe ô tô tải

 

 

 

 

- Loại dưới 3 tấn

đ/lượt

20.000

25.000

 

- Loại từ 3 tấn đến dưới 7 tấn

đ/lượt

40.000

50.000

 

- Loại từ 7 tấn đến dưới 15 tấn

đ/lượt

65.000

85.000

 

- Loại từ 15 tấn trở lên

đ/lượt

90.000

100.000

12

Trâu, bò, ngựa, súc vật có trọng lượng tương đương

đ/con

3.000

3.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Mức phí này được áp dụng kể từ ngày 01-5-2006. Những quy định trước đây trái với nghị quyết này đều bị bãi bỏ.

- HĐND giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11-4-2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2006
Ngày hiệu lực21/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Bến Then và Bến Đức Bác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Bến Then và Bến Đức Bác
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành14/04/2006
        Ngày hiệu lực21/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Bến Then và Bến Đức Bác

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Bến Then và Bến Đức Bác