Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND phê chuẩn việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường thị trấn Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 208/QĐ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường thị trấn Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2009/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chỉnh phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Xét Tờ trình số 2038/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh, như sau:

1. Thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc động viên các đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp theo khả năng và hình thức thích hợp để hình thành Quỹ quốc phòng - an ninh ở địa phương.

2. Quỹ quốc phòng - an ninh là nguồn thu từ nhân dân, cơ quan, tổ chức đóng góp theo khả năng; xã, phường, thị trấn không được quy định mức đóng góp để bắt buộc nhân dân, cơ quan, tổ chức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy chế quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả thiết thực.

4. Miễn thu phí an ninh, trật tự đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực20/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường thị trấn Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường thị trấn Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực20/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2017
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường thị trấn Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng an ninh ở xã phường thị trấn Trà Vinh