Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND bổ sung chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến 2020

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND bổ sung Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND thông qua quy hoạch xây dựng vùng Bến Tre 2030 và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND bổ sung Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 04 tháng 01 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi nghe Giám đốc Sở Xây dựng được sự ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị, khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre, phương hướng nhiệm vụ phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 vào Nghị quyết số 76/2003/NQ-HĐND ngày 15/10/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre - khoá VI, kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020, cụ thể như sau:

1. Về phát triển hệ thống đô thị:

Đến năm 2015: đầu tư xây dựng thêm một đô thị loại IV là thị trấn Bình Đại và 04 đô thị loại V gồm An Định, Tân Phú, An Hoá và Châu Hưng.

2. Về phát triển khu dân cư nông thôn:

a) Đến năm 2010: xây dựng thí điểm 07 khu dân cư nông thôn tại 7 huyện.

b) Đến năm 2020: xây dựng 13 trung tâm xã trở thành thị tứ gồm: Tân Thành Bình, Định Thủy, Cẩm Sơn; Châu Hoà, Hưng Nhượng; An Ngãi Trung, Bảo Thạnh; Giao Long, Phú Túc, An Hiệp; Thạnh Phước; Long Thới; Tân Phong. Xây dựng cơ sở hạ tầng tại các điểm dân cư nông thôn còn lại trên cơ sở rút kinh nghiệm đầu tư các khu dân cư thí điểm.

3. Biện pháp thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần chỉ đạo việc quy hoạch và xây dựng kế hoạch để thực hiện đúng lộ trình cho từng loại đô thị và khu dân cư được xác định trong quy hoạch đã trình Hội đồng nhân dân. Trong đó, ưu tiên quy hoạch và đầu tư sớm cho các thị trấn dự kiến sẽ trở thành thị xã và các trung tâm xã sẽ trở thành huyện lỵ mới.

- Cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo phân kỳ để tập trung đầu tư thực hiện quy hoạch gồm:

+ Vốn đầu tư của Nhà nước: tập trung cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản, cải tạo nâng cấp các công trình phúc lợi xã hội. Bố trí đủ kinh phí cho công tác khảo sát, lập quy hoạch, nhất là quy hoạch chung.

+ Vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: cần có chính sách khuyến khích, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển dưới các hình thức: trái phiếu, tín phiếu, liên doanh, liên kết, góp vốn theo quy định.

+ Vốn huy động trong dân: cần huy động mọi nguồn vốn trong dân bao gồm vốn tạo ra từ quỹ đất để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà ở theo quy hoạch.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổ chức sơ kết vào cuối năm 2007 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời chấn chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đúng chức năng nhiệm vụ và đúng luật pháp hiện hành.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 04/01/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/01/2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2007
Ngày hiệu lực14/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND bổ sung Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND bổ sung Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
     Người kýHuỳnh Văn Be
     Ngày ban hành04/01/2007
     Ngày hiệu lực14/01/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND bổ sung Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND bổ sung Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre