Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND về bổ sung chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020

Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND thông qua quy hoạch xây dựng vùng Bến Tre 2030 và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2009/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 13 tháng 02 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2007/NQ-HĐND NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2007 VỀ BỔ SUNG MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết công tác xây dựng, phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2007-2008 theo Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2007 về bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020, theo phương hướng nhiệm vụ và biện pháp như sau:

1. Phương hướng nhiệm vụ:

Về phát triển hệ thống đô thị:

a) Đến năm 2010: xây dựng thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, 07 thị trấn hiện có đạt tiêu chuẩn của đô thị loại V. Tập trung đầu tư để đến năm 2011, thị trấn Phước Mỹ Trung đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

b) Đến năm 2015: xây dựng thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày trở thành đô thị loại IV; xây dựng 20 trung tâm xã, cụm xã trở thành đô thị loại V gồm: An Định, An Thạnh, Hương Mỹ, Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày); Phước Long, Mỹ Thạnh (huyện Giồng Trôm); Tiệm Tôm, Mỹ Chánh, Tân Xuân (huyện Ba Tri); Tiên Thuỷ, Tân Thạch, An Hóa, Tân Phú (huyện Châu Thành); Lộc Thuận, Bình Thắng, Châu Hưng (huyện Bình Đại); Vĩnh Thành, Phú Phụng (huyện Chợ Lách); Giao Thạnh (huyện Thạnh Phú).

Về phát triển khu dân cư nông thôn:

a) Đến năm 2010: xây dựng thí điểm 07 khu dân cư tại 07 huyện, bao gồm: An Thới (huyện Mỏ Cày); Lương Qưới (huyện Giồng Trôm); An Ngãi Trung (huyện Ba Tri); An Hiệp (huyện Châu Thành); Phú Long (huyện Bình Đại); Hòa Nghĩa (huyện Chợ Lách); Quới Điền (huyện Thạnh Phú).

b) Đến năm 2020: xây dựng 13 trung tâm xã trở thành thị tứ, bao gồm: Tân Thành Bình, Định Thuỷ, Cẩm Sơn (huyện Mỏ Cày); Châu Hòa, Hưng Nhượng (huyện Giồng Trôm); An Ngãi Trung, Bảo Thạnh (huyện Ba Tri); Giao Long, Phú Túc, An Hiệp (huyện Châu Thành); Thạnh Phước (huyện Bình Đại); Long Thới (huyện Chợ Lách); Tân Phong (huyện Thạnh Phú). Xây dựng tương đối hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng của các điểm dân cư còn lại trên cơ sở rút kinh nghiệm của các khu dân cư thí điểm.

2. Biện pháp thực hiện:

a) Tập trung hoàn thành sớm việc lập quy hoạch để làm cơ sở cho bước đầu tư và thực hiện toàn bộ phương hướng nhiệm vụ đã đề ra.

b) Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phát huy hết nội lực sẵn có của các địa phương nhằm tạo tiền đề và nguồn lực tại chỗ cho việc đầu tư phát triển đô thị.

c) Tập trung nguồn vốn ngân sách tỉnh cho công tác lập quy hoạch và xây dựng một số cơ sở hạ tầng then chốt, làm cơ sở cho thu hút các nguồn đầu tư phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn; tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư.

d) Tăng cường nguồn nhân lực quản lý và hoàn thiện hơn nữa công tác cải cách hành chính, cải thiện chính sách đầu tư đảm bảo tinh gọn, thông thoáng và linh hoạt.

đ) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn, cùng góp sức với Nhà nước thực hiện mục tiêu đề ra.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tiếp tục sơ kết vào cuối năm 2010 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời chấn chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 13 tháng 02 năm 2009 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2009
Ngày hiệu lực23/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu06/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýHuỳnh Văn Be
       Ngày ban hành13/02/2009
       Ngày hiệu lực23/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển đô thị khu dân cư Bến Tre