Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp, gắn máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp gắn máy ô tô đã được thay thế bởi Quyết định 346/QĐ-HĐND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp gắn máy ô tô


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2012/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE GẮN MÁY, XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 1042/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng

- Các chủ phương tiện có nhu cầu trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô và các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô.

- Không thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy đối với học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

2. Mức thu

- Xe đạp: 1.000 đồng/chiếc/lần gởi.

- Xe máy: 2.000 đồng/chiếc/lần gởi.

- Xe ô tô: 10.000 đồng/chiếc/lần gởi.

- Riêng các Bệnh viện, trường học, trường dạy nghề và các trung tâm luyện thi, mức thu như sau:

+ Xe đạp: 500 đồng/chiếc/lần gởi.

+ Xe máy: 1.000 đồng/chiếc/lần gởi.

* Mức thu phí trông giữ xe ban đêm từ 21 giờ đến 05 giờ sáng hôm sau được thu bằng hai lần mức thu ban ngày, như sau:

- Xe đạp: 2.000 đồng/chiếc/lần gởi.

- Xe máy: 4.000 đồng/chiếc/lần gởi.

- Xe ô tô: 20.000 đồng/chiếc/lần gởi.

- Riêng các Bệnh viện, trường học, trường dạy nghề và các trung tâm luyện thi, mức thu như sau:

+ Xe đạp: 1.000 đồng/chiếc/lần gởi.

+ Xe máy: 2.000 đồng/chiếc/lần gởi.

3. Quản lý và sử dụng

Đối với các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng hoặc có mặt bằng để kinh doanh phải đăng ký nộp thuế theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2012; bãi bỏ mục 5 của phụ lục kèm theo Nghị quyết số 11/2003/NQ-HĐND ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VI - kỳ họp thứ 8 về việc thu, điều chỉnh một số loại phí và quỹ đóng góp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2012
Ngày hiệu lực29/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp gắn máy ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp gắn máy ô tô
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýDương Hoàng Nghĩa
        Ngày ban hành18/04/2012
        Ngày hiệu lực29/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp gắn máy ô tô

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp gắn máy ô tô