Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của quận 1 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 quận 1 đã được thay thế bởi Quyết định 967/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 08/09/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 quận 1


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2006 - 2010 CỦA QUẬN 1

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 1 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 1;
Xét tờ trình số 503/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 1 về đề nghị điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung tờ trình số 503/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 1 về đề nghị điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 như sau:

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Diện tích được điều chỉnh bổ sung

Diện tích tăng, giảm

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Đất ở

OTC

196,24

25,40

-11,80

1.1

Đất ở tại đô thị

ODT

196,24

100,00

-11,80

2.

Đất chuyên dùng

CDG

552,65

71,53

11,74

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

41,88

7,58

-1,99

2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

38,48

6,96

-2,23

2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

113,82

20,59

11,63

2.3.1

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

113,82

100,00

11,63

2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

358,48

64,87

4,34

2.4.1

Đất giao thông

DGT

241,22

67,29

3,84

2.4.2

Đất cơ sở văn hóa

DVH

61,91

17,27

0,43

2.4.3

Đất cơ sở y tế

DYT

14,59

4,07

1,13

2.2.4

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

19,02

5,31

-0,70

2.2.5

Đất chợ

DCH

1,51

0,42

-0,37

3.

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3,17

0,41

0,07

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận 1.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 quận 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 quận 1
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Bá Cần
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 quận 1

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 quận 1