Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ 4 ban hành

Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả lương giáo viên mầm non đã được thay thế bởi Quyết định 417/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản Hội đồng nhân dân Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả lương giáo viên mầm non


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 25 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHI TRẢ LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ HỢP ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 tháng 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2499/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí chi trả lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí chi trả lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn như sau:

1. Hỗ trợ tiền lương

- Các xã đặc biệt khó khăn: Ngân sách tỉnh đảm bảo 100% tiền lương.

- Các xã không thuộc xã đặc biệt khó khăn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền lương theo 2 mức:

+ Đối với thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ: 1.050.000 đồng/giáo viên/tháng.

+ Đối với các huyện còn lại: 1.200.000 đồng/giáo viên/tháng.

2. Hỗ trợ tiền đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn: 23% hệ số 2,1 mức lương tối thiểu chung/giáo viên/tháng.

3. Mức hỗ trợ này được thực hiện từ tháng 8 năm 2012.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu

Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2012. Những quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2012
Ngày hiệu lực04/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả lương giáo viên mầm non


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả lương giáo viên mầm non
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýNguyễn Doãn Khánh
       Ngày ban hành25/07/2012
       Ngày hiệu lực04/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả lương giáo viên mầm non

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả lương giáo viên mầm non