Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND điều chỉnh số lượng nâng mức phụ cấp cán bộ đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND quy định chức danh số lượng chế độ chính sách và được áp dụng kể từ ngày 04/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND điều chỉnh số lượng nâng mức phụ cấp cán bộ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2006/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 08 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG, NÂNG MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ VÀ KHU DÂN CƯ; NÂNG MỨC HỖ TRỢ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ HỢP ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 của liên Bộ Nội vụ - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 24/2/2003 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ - Tài chính hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BNV-BTC ngày 15/9/2006 của liên Bộ Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/10/2006;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2146/TTr-UBND ngày 31/10/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế.

1. Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

1.1. Về số lượng:

Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí 11 người làm nhiệm vụ của 19 chức danh cán bộ không chuyên trách được quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ.

1.2. Về mức phụ cấp:

- Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Phó Trưởng công an: 450.000đ/người/tháng.

- 09 định biên kiêm nhiệm còn lại: 180.000đ/người/tháng.

2. Đối với cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư

2.1. Về số lượng:

Giữ nguyên số lượng theo quy định tại Quyết định số 3989/2004/QĐ-UBND ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ.

2.2. Về mức phụ cấp:

- Bí thư chi bộ: 180.000đ/người/tháng.

- Trưởng khu dân cư: 180.000đ/người/tháng.

- Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư: 280.000đ/người/tháng.

- Công an viên: 180.000đ/người/tháng.

- Phó Trưởng khu dân cư: 120.000đ/người/tháng.

3. Đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế

3

Tỉnh Phú Thọ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2006/NQ-HĐND

, ngày 08 tháng 12 năm 2006

.1. Các xã đặc biệt khó khăn và an toàn khu:

Ngân sách tỉnh cấp 100% tiền lương, 19% các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn (tính theo hệ số lương quy định tại Quyết định số 4438/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh, được điều chỉnh hệ số theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và mức lương tối thiểu theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

3.2. Các xã không thuộc xã đặc biệt khó khăn và an toàn khu:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 19% các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn (tính theo hệ số chung 1.86 và mức lương tối thiểu 450.000đ).

- Về tiền lương, ngân sách tỉnh hỗ trợ:

+ Giáo viên ở thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ: 180.000đ/người/tháng.

+ Giáo viên ở huyện Thanh Sơn, huyện Yên Lập: 300.000đ/người/tháng.

+ Giáo viên ở các huyện còn lại: 250.000đ/người/tháng.

Điều 2. Mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp và khu dân cư; mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thực hiện từ 01/01/2007.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu89/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2006
Ngày hiệu lực18/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND điều chỉnh số lượng nâng mức phụ cấp cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND điều chỉnh số lượng nâng mức phụ cấp cán bộ
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu89/2006/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýNgô Đức Vượng
       Ngày ban hành08/12/2006
       Ngày hiệu lực18/12/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND điều chỉnh số lượng nâng mức phụ cấp cán bộ

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND điều chỉnh số lượng nâng mức phụ cấp cán bộ