Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND phê duyệt chế độ chi tổ chức Đại hội của tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND chi tổ chức Đại hội chính trị xã hội nghề nghiệp Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 346/QĐ-HĐND 2018 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND chi tổ chức Đại hội chính trị xã hội nghề nghiệp Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI; TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 2248/TTr-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi tổ chức đại hội của tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chế độ chi tổ chức Đại hội của tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Chế độ chi tiêu quy định tại Nghị quyết này được áp dụng cho việc tổ chức đại hội của tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Nội dung chi và mức chi

a) Các nội dung chi

- Tiền thuê hội trường trong những ngày tổ chức đại hội (trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có địa điểm phải thuê hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự).

- Tiền tài liệu, bút, giấy cho đại biểu tham dự đại hội.

- Tiền nước uống, tiền ăn (cho tất cả đại biểu, khách mời; cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đại hội).

- Thuê chỗ nghỉ cho đại biểu cấp trên dự đại hội cấp tỉnh.

- Hỗ trợ kinh phí đi lại cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) Mức chi cụ thể

- Hỗ trợ tiền ăn và nước uống cho đại biểu, khách mời và cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đại hội:

+ Cấp tỉnh: 120.000 đồng/ngày/người

+ Cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh: 110.000 đồng/ngày/người

+ Cấp xã, phường, thị trấn: 100.000 đồng/ngày/người

- Đại biểu cấp trên dự đại hội cấp tỉnh, Ban tổ chức đại hội thanh toán giá thuê phòng theo thực tế nhưng không được vượt mức quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ công tác phí.

- Chi hỗ trợ kinh phí đi lại của đại biểu khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trường hợp được cơ quan tổ chức đại hội bố trí phương tiện đưa đón thì không được hỗ trợ kinh phí đi lại, trường hợp tự túc phương tiện thì được hỗ trợ kinh phí (mức hỗ trợ thanh toán theo giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường tại địa phương).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện. Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII - kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 18/7/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND chi tổ chức Đại hội chính trị xã hội nghề nghiệp Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND chi tổ chức Đại hội chính trị xã hội nghề nghiệp Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýDương Hoàng Nghĩa
        Ngày ban hành18/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/11/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND chi tổ chức Đại hội chính trị xã hội nghề nghiệp Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND chi tổ chức Đại hội chính trị xã hội nghề nghiệp Trà Vinh