Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân Thành phố

Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân Hà Nội đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND thu phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định Hội đồng nhân dân Hà Nội 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 
NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỒNG XUÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 01 /12/2015 đến ngày 04 /12/2015)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 13/11/2015 của UBND Thành phố về việc bổ sung mức thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố; báo cáo giải trình của UBND Thành phố; ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, với mức thu phí tối đa là 750.000 đồng/m2/tháng (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng/m2/tháng).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Các nội dung khác thực hiện theo khoản 20, chương II, mục C danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND Thành phố.

2. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, quản lý và có giải pháp cụ thể đảm bảo việc chấp hành thu nộp phí của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh tại chợ. Quan tâm đến công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành thu, nộp phí chợ trên địa bàn Thành phố đảm bảo đúng quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

3. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HDND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 01 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Tổng cục thuế;
- Thường trực Thành Uỷ Hà Nội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- TT HĐND - UBND - UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- VPĐĐBQH&HĐNDTP; VPUBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành TP liên quan;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP; Cổng Giao tiếp điện tử TP;
- Các Cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân Hà Nội
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
       Ngày ban hành01/12/2015
       Ngày hiệu lực01/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân Hà Nội