Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ về tỉnh công tác và cán bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đi đào tạo nâng cao trình độ

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ đã được thay thế bởi Nghị quyết 47/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ THU HÚT CÁN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VỀ TỈNH CÔNG TÁC VÀ CÁN BỘ ĐI ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét Tờ trình số 26/TTr-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 10 tháng 7 năm 2007 về việc hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ và cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-PC16 ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ chế hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ về tỉnh công tác và cán bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đi đào tạo nâng cao trình độ (có nội dung cơ chế kèm theo).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Ban hành quy định: Hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ về tỉnh công tác và cán bộ trên địa bàn tỉnh đi đào tạo nâng cao trình độ và tổ chức thực hiện.

- Khảo sát tình hình thực tế, xác định ngành nghề, lĩnh vực tỉnh có nhu cầu để hàng năm công bố danh mục các ngành nghề, lĩnh vực tỉnh cần thu hút cán bộ về công tác.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sáng Vang

 

NỘI DUNG CƠ CHẾ

HỖ TRỢ THU HÚT CÁN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VỀ TỈNH CÔNG TÁC VÀ CÁN BỘ ĐI ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
(Kèm theo Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh)

I. Hỗ trợ thu hút cán bộ giỏi về tỉnh công tác ở các ngành nghề, lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu (theo danh mục Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hàng năm):

1. Đối với cán bộ có học hàm, học vị cao:

a) Hỗ trợ một lần tiền khi mới nhận công tác đối với những người tình nguyện và cam kết về tỉnh công tác từ 05 năm trở lên:

- Giáo sư: 120 tháng mức lương tối thiểu.

- Phó Giáo sư, Tiến sỹ: 60 tháng mức lương tối thiểu.

- Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II: 36 tháng mức lương tối thiểu.

b) Đối với các chuyên gia khoa học có học hàm, học vị nêu trên không đến nhận công tác lâu dài tại tỉnh, được các cơ quan, đơn vị hợp đồng làm việc trong một thời gian nhất định để nghiên cứu khoa học - kỹ thuật phát triển kinh tế xã hội, có kết quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, được trả thù lao theo thoả thuận nhưng không vượt quá các mức quy định sau đây:

- Giáo sư: 36 tháng mức lương tối thiểu/tháng.

- Phó Giáo sư, Tiến sỹ: 24 tháng mức lương tối thiểu/tháng.

- Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II: 18 tháng mức lương tối thiểu/tháng.

2. Hỗ trợ một lần tiền khi mới nhận công tác đối với người mới tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên, tình nguyện và cam kết về tỉnh công tác theo sự phân công từ 05 năm trở lên:

- Tiến sỹ: 36 tháng mức lương tối thiểu.

- Tốt nghiệp Đại học loại giỏi; Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II: 24 tháng mức lương tối thiểu.

- Tốt nghiệp Đại học loại khá: 18 tháng mức lương tối thiểu.

3. Đối với Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ nêu tại mục 1 nêu trên đến làm việc tại tỉnh được các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ bố trí chỗ ở phù hợp với thực tế địa phương.

II. Hỗ trợ một lần tiền đối với cán bộ hiện đang công tác tại tỉnh đi đào tạo sau Đại học trong nước và nước ngoài thuộc các ngành nghề, lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu (theo kế hoạch hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh):

- Bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ: 36 tháng mức lương tối thiểu.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II: 24 tháng mức lương tối thiểu.

Cán bộ nữ đi học thuộc đối tượng nêu trên được tính hệ số 1,2 theo từng định mức hỗ trợ.

III. Kinh phí thực hiện hỗ trợ thu hút cán bộ về tỉnh công tác và hỗ trợ cán bộ đi đào tạo:

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cơ quan đảng, đoàn thể: Do ngân sách nhà nước cấp.

- Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: Do đơn vị chi trả và được hạch toán vào giá thành sản phẩm kinh doanh.

- Những người nêu tại phần I, phần II của nội dung cơ chế này mà không thực hiện đúng thời gian yêu cầu công tác, phục vụ tại địa phương theo quy định thì phải bồi hoàn kinh phí đã hỗ trợ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Sáng Vang
        Ngày ban hành17/07/2007
        Ngày hiệu lực25/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ chế hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ