Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND thông qua quy định giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND thông qua quy định giá thu một phần viện phí đã được thay thế bởi Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND giá khám chữa bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND thông qua quy định giá thu một phần viện phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUY ĐỊNH GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ VÀ PHÍ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 12/6/2012; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND-VHXH ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

1.1 Đối tượng áp dụng Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả các bệnh viện thuộc các Bộ, ngành, Trạm y tế cấp xã và tương đương.

1.2 Phạm vi: Quy định giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám chữa bệnh được áp dụng trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Mức giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám chữa bệnh áp dụng như sau:

- Phần A: Giá khám bệnh và kiểm tra sức khỏe: Áp dụng bằng 80% khung giá tối đa của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính;

- Phần B: Giá giường bệnh và ngày điều trị nội trú: Áp dụng bằng 80% khung giá tối đa của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính;

- Phần C: Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm: Áp dụng bằng 80% khung giá tối đa của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính;

Riêng phần C4 áp dụng thấp hơn hoặc bằng 90% khung giá tối đa của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính;

- Phần D: Giá viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú và người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế áp dụng bằng 90% khung giá tối đa của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phần E:

+ Các kỹ thuật chưa có mức giá: Xây dựng theo khung giá đính kèm;

+ Điều trị theo yêu cầu: Xây dựng theo khung giá đính kèm.

(Có mức giá của các phần A, B, C, D, E kèm theo)

Điều 2. Mức thu một phần viện phí của từng dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các chi phí thực tế về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, vật tư tiêu hao, vật tư tiêu hao đặc biệt mà người bệnh đã sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị (cả điều trị ngoại trú và nội trú) là cơ sở để thanh toán viện phí đối với các đối tượng người bệnh, kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực05/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND thông qua quy định giá thu một phần viện phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND thông qua quy định giá thu một phần viện phí
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu10/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Tấn Hưng
       Ngày ban hành06/08/2012
       Ngày hiệu lực05/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND thông qua quy định giá thu một phần viện phí

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND thông qua quy định giá thu một phần viện phí