Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2013 kèm theo Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre 2013 đã được thay thế bởi Quyết định 513/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2012/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 3058/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc điều chỉnh Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2013;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2013 để trang bị 01 xe cứu thương cho Bệnh viện Tâm thần và 01 chuyên dùng cho Chi cục Thú y như sau:

- Điều chỉnh giảm tại mục V, Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND từ 2.150 triệu đồng giảm còn 1.915 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm tại Khoản 4, mục III, Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND từ 2.532 triệu đồng giảm còn 1.352 triệu đồng. Tổng cộng của Phụ lục số 5 giảm còn: 151.412 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng tại mục VII, Phụ lục số 3 kinh phí mua 13 xe ô tô là 11.050 triệu đồng, thành kinh phí mua 15 xe ô tô là 12.465 triệu đồng. Đồng thời, tăng tổng cộng là 201.661 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực21/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre 2013


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre 2013
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu10/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Thành Phong
       Ngày ban hành11/07/2013
       Ngày hiệu lực21/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre 2013

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách Bến Tre 2013