Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND bổ sung và điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND bổ sung điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND chức danh phụ cấp khoán kinh phí hoạt động người hoạt động không chuyên trách Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND bổ sung điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2006/NQ-HĐND

Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CHỨC DANH CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 166/TTr-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh Hà Giang về bổ sung và điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung thêm 02 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, không kiêm nhiệm gồm:

- Chủ tịch Hội chữ thập đỏ;

- Chủ tịch Hội người cao tuổi.

Điều 2. Chế độ phụ cấp hàng tháng của Chủ tịch Hội chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội người cao tuổi thực hiện theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số: 05/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005 của HĐND tỉnh Hà Giang: về số lượng và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở thôn bản, tổ dân phố.

Điều 3. Điều chỉnh lại nhiệm vụ của chức danh cán bộ không chuyên trách sang cán bộ chuyên trách cấp xã như sau:

- Giao nhiệm vụ Thủ quỹ cho công chức Văn phòng - Thống kê - Kế hoạch đảm nhiệm;

- Sửa đổi chức danh Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ thành Văn thư - Lưu trữ.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2006, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XV Kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Hà Giang;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2006
Ngày hiệu lực01/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND bổ sung điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND bổ sung điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2006/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Viết Xuân
       Ngày ban hành10/07/2006
       Ngày hiệu lực01/08/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND bổ sung điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã Hà Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND bổ sung điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã Hà Giang