Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND công trình trọng điểm dùng vốn ngân sách 2011-2015 Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 161/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND công trình trọng điểm dùng vốn ngân sách 2011-2015 Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TỈNH YÊN BÁI - SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác;

Sau khi xem xét Tờ trình số  97/TTr - UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, như sau:

1. Danh mục các công trình trọng điểm sau khi điều chỉnh:

a) Đường tránh ngập thành phố Yên Bái, đoạn nối Trung tâm Km 5 - với Quốc lộ 32C;

b) Đường từ thành phố Yên Bái đến huyện Văn Yên (đoạn từ Ngã tư Nam Cường - cầu Trái Hút);

c) Đường Yên Thế - Vĩnh Kiên (đầu tư hoàn thành những vị trí xung yếu, dự kiến tổng vốn là 100 tỷ đồng);

d) Trường cao đẳng nghề tỉnh Yên Bái;

đ) Dự án đầu tư các khu, cụm công nghiệp;

e) Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái (500 giường);

g) Dự án quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng thành phố Yên Bái;

h) Dự án quy hoạch nông thôn mới ở cấp xã và xây dựng tối thiểu 02 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

2. Danh mục công trình bổ sung mới: Đường Hoàng Thi, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các Đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Bãi bỏ những nội dung được quy định tại Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác mà không có trong nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2013
Ngày hiệu lực29/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND công trình trọng điểm dùng vốn ngân sách 2011-2015 Yên Bái


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND công trình trọng điểm dùng vốn ngân sách 2011-2015 Yên Bái
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýDương Văn Thống
       Ngày ban hành19/07/2013
       Ngày hiệu lực29/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND công trình trọng điểm dùng vốn ngân sách 2011-2015 Yên Bái

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND công trình trọng điểm dùng vốn ngân sách 2011-2015 Yên Bái