Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND quy định mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại cơ sở y tế công lập do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy chụp cộng hưởng từ Hưng Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 108/2017/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh Quỹ bảo hiểm y tế Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy chụp cộng hưởng từ Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU KỸ THUẬT CHỤP CT SCANNER 64 DÃY VÀ KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30/09/1995 của liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 09/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu chụp CT Scanner 64 dãy và điều chỉnh mức thu chụp cộng hưởng từ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu Kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ như sau:

- Kỹ thuật Chụp CT Scanner 64 dãy (bao gồm thuốc cản quang) là: 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm ngàn đồng).

- Kỹ thuật Chụp cộng hưởng từ (MRI): 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng).

- Kỹ thuật Chụp cộng hưởng từ (MRI) có chất cản quang (kể cả thuốc cản quang): 2.100.000 đồng (Hai triệu một trăm ngàn đồng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bãi bỏ Mức thu chụp cộng hưởng từ có thuốc đối quang từ được quy định tại điểm 44, mục 2.2, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND tỉnh.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XV - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2014, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực03/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy chụp cộng hưởng từ Hưng Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy chụp cộng hưởng từ Hưng Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Thông
       Ngày ban hành28/07/2014
       Ngày hiệu lực03/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy chụp cộng hưởng từ Hưng Yên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy chụp cộng hưởng từ Hưng Yên