Nghị quyết 15/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2004/NQ-HĐND về bố trí đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ nhất ban hành

Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐ bố trí đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp đã được thay thế bởi Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2008.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐ bố trí đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/2004/NQ-HĐ

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỐ TRÍ ĐẤT SỬ DỤNG LÀM DỊCH VỤ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ NHẤT
(Họp ngày 24 tháng 5 năm 2004)

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;
- Xét đề nghị tại tờ trình số: 1075/TT-UB ngày 13-5-2004 của UBND tỉnh về việc bố trí đất làm dịch vụ cho các hộ gia đình thị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch và đô thị trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XIII và thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

I - Bố trí đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp - dịch vụ du lịch và đô thị trên địa bàn tỉnh theo chủ trương và nguyên tắc như sau:

1. Về chủ trương:

Những nơi có đất nông nghiệp bị thu hồi để phục vụ cho phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị trên địa bàn tỉnh thì được bố trí đất cho dân làm dịch vụ.

2. Về nguyên tắc:

2.1- Các hộ gia đình ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển khu công nghiệp tập trung, các vùng được quy hoạch làm khu dịch vụ du lịch và đô thị của tỉnh tự nguyện thực hiện đầy đủ các quy định về đền bù, giải phóng mặt bằng thì được bố trí đất sử dụng làm dịch vụ.

2.2- Đất sử dụng làm dịch vụ cấp cho các hộ gia đình phải trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2.3- Về phương thức bố trí đất sử dụng làm dịch vụ, mức cấp đất làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp: Giao cho UBND tỉnh lập phương án cụ thể báo cáo Thường trực HĐND tỉnh quyết định, và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2.4- Việc bố trí đất sử dụng làm dịch vụ phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

II - Tổ chức thực hiện.

1. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV (nhiệm kỳ 2004 - 2009), kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 24-5-2004./.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2004
Ngày hiệu lực25/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐ bố trí đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐ bố trí đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành25/05/2004
        Ngày hiệu lực25/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐ bố trí đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐ bố trí đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp