Nghị quyết 121/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 121/2010/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 121/2010/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non phổ thông công lập Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 71/2014/NQ-HĐND mức thu học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 121/2010/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non phổ thông công lập Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2010 - 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-BVHXH ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, như sau:

1. Mức thu đối với các phường và thị trấn

- Mẫu giáo một buổi: 40.000 đồng/tháng/cháu;

- Nhà trẻ, mẫu giáo bán trú: 60.000 đồng/tháng/cháu;

- Trung học cơ sở: 40.000 đồng/tháng/học sinh;

- Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông: 60.000 đồng/tháng/học sinh.

2. Mức thu đối với các xã

- Mẫu giáo một buổi: 20.000 đồng/tháng/cháu;

- Nhà trẻ, mẫu giáo bán trú: 30.000 đồng/tháng/cháu;

- Trung học cơ sở: 20.000 đồng/tháng/học sinh;

- Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông: 30.000 đồng/tháng/học sinh.

3. Thời gian thu học phí: giáo dục mầm non thu theo tháng thực học. Giáo dục phổ thông mỗi năm thu học phí 9 tháng, gồm: học kỳ I thu 5 tháng, học kỳ II thu 4 tháng.

4. Các quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tổ chức thu và sử dụng học phí: thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

5. Hàng năm, căn cứ theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân điều chỉnh mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế ở địa phương.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi tám thông qua và thay thế: Nghị quyết số 20/2000/NQ-HĐ ngày 13 tháng 7 năm 2000, Nghị quyết số 44/2002/NQ-HĐ ngày 18 tháng 01 năm 2002 và Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH




Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu121/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 121/2010/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non phổ thông công lập Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 121/2010/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non phổ thông công lập Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu121/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýTrương Quốc Tuấn
       Ngày ban hành09/07/2010
       Ngày hiệu lực19/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 121/2010/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non phổ thông công lập Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 121/2010/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non phổ thông công lập Kiên Giang